Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za rekonstrukcijo čistilne naprave Ormož

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Drave – Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož – Občina Ormož«. Za dobrega 3,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Ormož, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.

V okviru projekta bo celovito rekonstruirana čistilna naprava Ormož, ki bo z naložbo podvojila obstoječe kapacitete. Omogočila bo priključitev treh aglomeracij (Ormož – Hardek, Lent, Ormož – Dolga Lesa) ter sprejem grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav za potrebe celotnega območja občine. Na novo bo zgrajen tudi servisno upravni objekt in urejena zunanja ureditev obeh objektov.

Projekt, ki je del Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, naslavlja zmanjšanje emisijskih vplivov odpadnih voda na okolje, zlasti na vodotok Drava.