Skoči do osrednje vsebine

Prihodnji teden odprtje vseh vrtcev in pouk v šoli za vse učenke in učence prve triade

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

V skladu s spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih se od torka, 9. februarja 2021, v vseh osnovnih šolah v Republiki Sloveniji vzgojno-izobraževalno delo za učenke in učence od 1. do vključno 3. razreda izvaja v prostorih šole.

Vsi zaposleni, ki bodo delo opravljali v prostorih vrtca ali šole in v zadnjih treh mesecih niso preboleli covid-19, so pred začetkom dela dolžni opraviti testiranje s hitrim antigenskim testom. Po ustaljenem protokolu se testirajo tudi zaposleni v osnovnih šola s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Z dnem odprtja vseh vrtcev, so storitve vrtca za starše plačljive. Če je otrok odsoten zaradi karantene, so starši plačila oproščeni. V primeru, da bi vrtec moral zapreti oddelek ali enoto zaradi okužb z virusom SARS-Cov-2, so starši prav tako oproščeni plačila.

Ne glede na prepoved zbiranja ljudi odlok določa tudi izjeme, ko je vstop v šolo možen, in sicer za: zaposlene v šolah in posameznike, ki v šoli opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), člane organov šole in za učence, ki potrebujejo nujno pomoč šolske svetovalne službe. Odlok šoli daje pravno podlago tudi za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z zaključevanjem in nadaljevanjem izobraževanja (na primer vpis v osnovno šolo, ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo, odložitev šolanja, izvedbo postopkov ugovora na oceno pri predmetih, ki so se izvajali po fleksibilnem predmetniku osnovne šole.

Od torka, 9. februarja, bo v prostorih glasbene šole lahko potekal individualni pouk za tiste učenke in učence, za katere bo šola presodila, da je zanje izvedba pouka v prostorih šole za nemoteno nadaljevanje oziroma zaključevanje njihovega izobraževanja nujno potrebna. Pouk vseh skupinskih predmetov: predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, baleta, sodobnega plesa, nauka o glasbi, solfeggia, orkestrov, pevskega zbora in komorne igre bo še naprej potekal na daljavo. Prav tako se nastopi učenk in učencev v prostorih šole ne bodo izvajali.

Tudi vsi zaposleni v glasbenih šolah, ki bodo delo opravljali v prostorih šole in v zadnjih treh mesecih niso preboleli covid-19, so dolžni pred začetkom dela opraviti testiranje s hitrim antigenskim testom.

Odlok odpravlja tudi omejitev zbiranja v višjih strokovnih šolah za študente, ki opravljajo laboratorijske vaje in individualni pouk, ne glede na statistično regijo. Določena je nova izjema, ki odpravlja omejitev zbiranja v srednjih šolah za dijake, in sicer za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem in zaključkom izobraževanja v izobraževalnih programih umetniške gimnazije glasbene smeri in plesne smeri za izvedbo individualnega pouka. Tem dijakom je omogočeno tudi bivanje v dijaških domovih. Še naprej ostajata v veljavi izjemi iz predhodnega odloka, ki določata, da prepoved zbiranja ne velja tudi za dijake, ki potrebujejo nujno pomoč šolske svetovalne službe in izvedbo nujnih postopkov povezanih z zaključevanjem in nadaljevanjem izobraževanja.

Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati se začnejo 6. februarja 2021, odlok pa velja do 12. februarja 2021.