Skoči do osrednje vsebine

Odločitev 55. redne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada je na 55. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Sprememba uredbe o prizadevanju za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (Evropske Unije - EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Uredba se spreminja v delu ustvarjenega presežka dodeljenih letnih emisij v sektorjih, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami. Republika Slovenija je prevzela obveznost, da emisije toplogrednih plinov iz sektorjev, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami (ne-ETS sektorji), do leta 2020 ne poveča za več kot 4 odstotke v primerjavi z emisijami v letu 2005. Poleg končnega cilja ta odločba določa tudi dodeljene letne emisije, torej letne ciljne vrednosti za obdobje 2013–2020, ki jih Slovenija ne sme preseči.

Dodeljene letne emisije za Slovenijo za leto 2018 so bile 12.237.808 ton ogljikovega dioksida (CO2) ekvivalenta. Emisije toplogrednih plinov za leto 2018 so tako za 1.203.964 ton CO2 ekvivalenta nižje od ciljne vrednosti. Slovenija tako lahko presežek dodeljenih letnih emisij za dano leto prenese v naslednja leta do leta 2020. Prenos presežka enot dodeljenih letnih emisij v naslednje leto je pomemben predvsem zato, da se zaradi negotovosti gibanja emisij toplogrednih plinov iz ne-ETS sektorjev v prihodnjih letih do konca obdobja 2013–2020 Republiki Sloveniji zagotovi izhodišče, ki bi lahko olajšalo doseganje državnih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.