Skoči do osrednje vsebine

Z novelo Zakona o vrtcih do še kakovostnejšega izvajanja predšolske vzgoje ter za večjo vključenost otrok

Poslanke in poslanci so soglasno izglasovali novelo Zakona o vrtcih, ki prinaša nekaj bistvenih novosti, ki odpravljajo pomanjkljivosti sedanje ureditve, ki so se pokazale v praksi.

Novela prinaša več pristojnosti šolski inšpekciji in zaostruje pogoje za varstvo predšolskih otrok, poleg tega pa prinaša tudi ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom ter uvedbo brezplačnega vrtca tudi za tretjega in nadaljnjega otroka iz iste družine, brezpogojno. Tako se bo izboljšala finančna dostopnost vrtca za starše, zaradi česar gre pričakovati dvig deleža vključenosti predšolskih otrok v vrtce.

Fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, se prepove opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok. Ob tem določa stroge sankcije za kršitev te prepovedi, in sicer takojšnjo prepoved opravljanja dejavnosti ter globo za kršitev prepovedi v razponu od 5.000 do 10.000 evrov.

Razmejuje tudi med dejavnostjo predšolske vzgoje in dejavnostjo varstva otrok ter drugimi storitvami, ki so namenjene predšolskim otrokom, vendar njihov osnovni namen ni varstvo predšolskih otrok, kot so animacije, organiziranje rojstnodnevnih zabav in podobno.

Dograjuje se tudi institut varuha predšolskih otrok na domu z rešitvami, ki določajo pravila za nadomeščanje odsotnega varuha tako za krajšo, kot tudi daljšo odsotnost. Varuh pa mora imeti s starši otrok sklenjeno pisno pogodbo ter voditi evidenco otrok, ki jih varuje na domu.