Skoči do osrednje vsebine

Najava razpisov in javnih pozivov Slovenskega podjetniškega sklada v letu 2021

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je od začetka Covid-19 krize pomagal čez 8.000 podjetjem, od tega direktno s Covid spodbudami preko 6.000 podjetjem z 163 milijonov evrov. Za leto 2021 bo SPS svoj program pomoči še razširil. Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami bo z 280 milijonov evrov podprl okoli 7.100 malih in srednjih podjetih, vložena sredstva pa bodo spodbudila za okoli 422 milijonov evrov novih investicij.

Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednjim podjetjem bo SPS zagotavljal garancijo za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere. Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo za posojila v višini 60 ali 80 odstotkov z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 leti, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanje bančnih kreditov. Garancije za bančne kredite bodo namenjene tako za pridobivanje obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, stroški zalog), kot za  investicije v novo tehnološko opremo, nakupu strojev, opreme, investicijam na področju čiste energije ter ostalim različnim investicijam v  podjetništvu in obrtništvu, ki podjetjem in obrtnikom zagotavlja uspešen nastop na trgu.

Prav tako bo SPS zagotavljal posojila v zneskih od 5.000 do 25.000 evrov oziroma do 100.000 evrov za manjše investicije in obratna sredstva ter na ta način omogočal podjetjem nemoteno in likvidno poslovanje. Neposredni mikrokrediti SPSa so znani po tem, da so namenjeni posebnim ciljnim skupinam, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev na trgu, njihova pridobitev  pa je enostavna in hitra, hkrati pa so zelo ugodni (nižja obrestna mera, možnost koriščenja moratorija, daljša ročnost) ter so brez stroškov odobritve. Prav tako bo SPS v letu 2021 spodbujal zagonska podjetja.

Za nepovratna sredstva v višini do 54.000 evrov bodo lahko kandidirala vsa mlada inovativna podjetja, ki svojo podjetniško pot šele začenjajo, za nadaljnje faze rasti mladih inovativnih podjetij pa bo na voljo semenski kapital v obliki konvertibilnih posojil v višini 75.000 evrov in kapitalskih vložkov SPSa skupaj s privatnimi soinvestitorji ali korporacijami. Za tista podjetja, ki imajo potencial globalne hitre rasti in iščejo financiranje višjih vrednosti bo preko družb tveganega kapitala omogočen dostop do tveganega kapitala v zneskih do 8 milijonov evrov na podjetje. Preostanek finančnih spodbud pa bo na voljo v obliki nepovratnih sredstev v višini do 100.000 evrov na podjetje za digitalno transformacijo  ključnih proizvodnih procesov.

Preko SPSa bodo v letošnjem letu na voljo tudi vavčerji – enostavne spodbude manjših vrednosti  v obliki nepovratnih sredstev v višini do 9.999 evrov za različne poslovne storitve, mladim inovativnim podjetjem pa bo poleg finančnih spodbud na voljo tudi bogata vsebinska podpora, ki na enem mestu združuje vso ključno podporo, ki jo potrebujejo start up podjetja za uspešno in hitro rast.

Razpisi, ki so v pripravi in bodo objavljeni v prvi polovici leta 2021, najdete na spodnjih povezavah: