Skoči do osrednje vsebine

Informacija za uvoznike, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

S 1. januarjem 2021 se je začela v celoti uporabljati Uredba (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Evropski uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.

S to uredbo se vzpostavlja potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi s ciljem omejiti možnost trgovanja oboroženih skupin in varnostnih sil s kositrom, tantalom in volframom, njihovimi rudami ter zlatom.

Uredba se ne uporablja za uvoznike navedenih mineralov ali kovin, če njihov letni obseg uvoza posameznega minerala oziroma kovine ne presega količinskega praga, določenega v Prilogi I k uredbi.

Za uvoznike, katerih letni uvoz posameznih mineralov ali kovin presega količinski prag, je določena obveznost potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi in poročanja pristojnemu organu. Ti uvozniki morajo voditi tudi dokumentacijo, s katero dokazujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v zvezi s sistemom upravljanja, obvladovanja tveganja, revizijo, ki jo izvede tretja stran, in razkritjem informacij. Uredba določa tudi izvedbo naknadnega  skladnosti, ki ga pristojni organ države članice izvede na podlagi dokumentacije, ki jo pridobi od uvoznika in z inšpekcijskim  pregledom na kraju samem, v prostorih uvoznika. Če se pri izvajanju naknadnega pregleda ugotovijo nepravilnosti, pristojni organ države članice pošlje uvozniku obvestilo, s katerim od uvoznika v Uniji zahteva dodatne informacije, obvestilo o potrebnih popravnih ukrepih in opozori uvoznika na sprejetje popravnih ukrepov.

Količinski pragovi za kovine in minerale, navedeni v Prilogi I Uredbe (EU) 2017/821, so bili določeni z delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1588 z dne 25. junij 2020, ki je začela veljati 19. novembra 2020.

Uvoznike, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem prosimo, da skrbno pregledajo uredbo, predvsem člene 4., 5., 6. in 7. te uredbe in Prilogo I ter preverijo, če so v preteklem letu uvozili minerale in kovine, ki so zajeti z uredbo, v količinah, ki presegajo količinski prag. V tem primeru naj vzpostavijo tudi interni skrbni pregled kot zahteva EU uredba. Potrebna skrbnost je vezana na celotno oskrbovalno verigo.

Morebitna vprašanja lahko posredujete na naslov gp.mgrt@gov.si. V naslovu sporočila navedite "konfliktni minerali«.