Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za ureditev infrastrukture v Poslovni coni Sevnica

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«. Za projekt v višini 1,4 milijona evrov, ki ga bo izvajala Občina Sevnica, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 831.000 evrov.

Namen naložbe je ustrezna infrastrukturna ureditev Poslovne cone Sevnica. Urejena bo dostopna cesta in izvennivojsko križanje z železniško progo. To bo prispevalo k razširitvi poslovne cone ter omogočilo obstoječim in novim podjetjem boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Glavni cilj projekta je namreč spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji.