Skoči do osrednje vsebine

3. Podnebno ogledalo - analize, ki usmerjajo ukrepe

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Na Institutu »Jožef Stefan« so v letošnjem Podnebnem ogledalu 2020 pripravili analize zelene javnofinančne reforme, energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja in organiziranosti za izvajanje podnebne politike. To so tudi tri kritične točke Slovenije na poti k izpolnjevanju načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050.

V Sloveniji imamo vse ključne mehanizme vzpostavljene, dostopna so nam tudi evropska sredstva. Kljub temu pa vseh zastavljenih ciljev še ne dosegamo. Analize, ki so jih pripravili v projektu LIFE Podnebna pot 2050, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), izkazujejo, da je težava v Sloveniji predvsem glede zadostnega števila izkušenih ljudi in organiziranosti. Skupno je bilo v Podnebnem ogledalu 2020 objavljenih 10 zvezkov, ki so dostopni na spletni strani projekta. To je že tretje Podnebno ogledalo, ki so ga pripravili v okviru projekta, ki se v letošnjem letu zaključuje.

Podnebne spremembe predstavljajo enega izmed največjih izzivov, s katerimi se sooča človeštvo. Uspešnost spopadanja z njimi bo odvisna predvsem od učinkovitosti izvajanja ukrepov blaženja (zmanjševanje emisij toplogrednih plinov) in prilagajanja (zmanjševanje škode in izkoriščanje priložnosti) nanje. Potreben je predvsem premik v razumevanju, da podnebne spremembe niso zgolj okoljsko vprašanje, ampak razvojno vprašanje, odvisno od ravnanja posameznikov in skupnosti. Nujno je poznati učinke ukrepov in identificirati možnosti za izboljšanje.

V okviru Podnebnega ogledala 2020 so sedaj izšli še zadnji trije zvezki:

  • Zvezek 8: Ukrep v središču – Zelena javnofinančna reforma, v katerem je predstavljen koncept zelene javnofinančne reforme in ocenjeno stanje njene priprave v Sloveniji. Zvezek je pripravila Umanotera, kot zunanji partner projekta;
  • Zvezek 9: Ukrep v središču – Energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja, kjer so podrobneje analizirani vzroki zaostanka pri doseganju ciljev na področju energetske prenove stavb v ožjem javnem sektorju. Omenjena prenova bi morala biti zgled za dolgoročne energetsko učinkovite prenove, saj imajo te pomembno vlogo pri doseganju cilja Slovenije, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost;
  • Zvezek 10: Ukrep v središču – Organiziranost za izvajanje podnebne politike, v okviru katerega so navedene ugotovitve analize organiziranosti organov državne uprave in širše za izvajanje podnebne politike. Zvezek je, kot zunanji partner projekta, pripravila Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani.

Vodilni partner projekta LIFE Podnebna pot 2050 je Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost. Partnerji projekta so: ELEK, načrtovanje, projektiranje in inženiring, d. o. o., Gradbeni Inštitut ZRMK d. o. o., Inštitut za ekonomska raziskovanja, Kmetijski inštitut Slovenije, PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., Gozdarski inštitut Slovenije. Projekt je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga upravlja Evropska komisija, in iz Podnebnega sklada MOP.

Objavljen dokument