Skoči do osrednje vsebine

Javno povabilo za spodbujanje zelenih delovnih mest

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavil javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih. Povabilo je odprto do 30. 6. 2021 oz. do porabe sredstev. Sredstva v višini 1,5 milijona evrov je zagotovil MOP iz Sklada za podnebne spremembe.

Delodajalci, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega povabila, bodo za zaposlitev brezposelne osebe na zelenem delovnem mestu za nedoločen čas prejeli finančno spodbudo v višini 340 EUR mesečno v obdobju dveh let (skupno 8160 evrov za eno zaposleno osebo). Delodajalec bo – odvisno od števila vseh zaposlenih – lahko prejel od dve do deset subvencij.

Pogoji za delodajalce so natančno opredeljeni v javnem povabilu, sledijo pa omejitvam na področju državnih pomoči, zato do subvencij niso upravičeni tisti delodajalci, ki glede na Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev poslujejo v sektorju S.13 – država ali poslujejo v sektorju S.15 - nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom, razen če poslujejo kot društvo, njihovo združenje, ustanova, zavod ali mladinski svet.

Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja ter posredno k aktivaciji brezposelnih oseb. S spodbudami želi MOP prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Zaposlovanje na zelenih delovnih mestih bo povečalo človeške potenciale v procesih prehoda v nizkoogljično družbo. S subvencijami želi MOP okrepiti kadrovske moči v zelenem gospodarstvu, varovanju okolja in narave ter drugih trajnostnih aktivnostih.

Kaj spada k zelenim delovnim mestom?

Merila v javnem povabilu upoštevajo več različnih področij, ki oblikujejo široko definicijo zelenega delovnega mesta, delodajalec bo moral preseči skupni minimalni prag. Upoštevani bodo poklici in dejavnost delodajalca, ki so kategorizirani iz »Standardne klasifikacije poklicev« in »Standardne klasifikacije dejavnosti« glede na prispevek k trajnostnim praksam oziroma so opredeljeni glede na »odtenek zelenosti«. Na primer - k manj zelenim prištevamo gradbene tehnike in managerje v hotelirstvu, med bolj zelene pa med drugim gozdarje, razvrščevalce odpadkov in obdelovalce lesa.

Dodaten prispevek bo delodajalec lahko izkazal s pridobljenimi standardi in certifikati (ISO 14 001, EMAS in drugo), med merili se bodo presojali tudi proizvodi in storitve delodajalca ter aktivnosti na delovnem mestu, ki so v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji.

Objavljeno javno povabilo