Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs: »Sredstva za okrevanje in odpornost so priložnost za zeleno preobrazbo.«

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila spletnega posveta Trendi trajnostnega financiranja, ki sta ga gostila Center energetsko učinkovitih rešitev in Predstavništvo Evropske komisije. Zbranim je predstavila proces priprave nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost ter predvidene ukrepe na področju zelenega in trajnostnega razvoja v tem okviru.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs sedi za mizo in gleda v ekran.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs

Slovenija bo lahko v naslednjih letih koristila več kot 10 milijard evrov evropskih sredstev, od tega kar 5,2 milijardi evrov iz Sklada za okrevanje in odpornost. »Vlada se je konec leta seznanila z opravljenimi aktivnostmi v zvezi z osnutkom nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. Predlog dokumenta bo vlada potrdila po sprejemu evropske Uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki naj bi jo Evropski parlament sprejel v februarju 2020,« je povedala. »Ukrepi in projekti, ki jih bomo izvedli s pomočjo sredstev Sklada za okrevanje in odpornost, so ključnega pomena za okrevanje države po pandemiji COVID-19 in njeno odpornost, ki bo temeljila na zeleni in digitalni preobrazbi,« je poudarila.

»Kljub posameznim prizadevanjem smo predolgo odlašali s strateškim pristopom za zeleno transformacijo. Zdaj ko je zelena preobrazba v samem jedru evropskih politik in na voljo številni finančni viri, imamo priložnost, da nadoknadimo zamujeno,« je dejala državna sekretarka. »Zavedati pa se moramo, da z razpoložljivimi sredstvi prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo ne bomo mogli podpreti v celoti. Sredstva morajo zato predstavljati vzvod za privabljanje drugih javnih in zasebnih vlagateljev,« je poudarila. Kot je pojasnila, so vlaganja v prehod nujna ne le zaradi vidika ohranjanja okolja, ampak tudi za dvig odpornosti družbe in gospodarstva v celoti.

Skladno z usmeritvami Evropske komisije morajo države članice v ukrepe na področju trajnostnega in zelenega prihoda usmeriti 37 odstotkov razpoložljivih sredstev. »V trenutnem osnutku Načrta za okrevanje in odpornost je za ta namen predvidenih za več kot 700 milijonov evrov naložb iz nepovratnih sredstev in za slabe 1,5 milijarde naložb iz povratnih sredstev,« je pojasnila državna sekretarka.

V osnutku Načrta za okrevanje in odpornost se na področju trajnostnega in zelenega prehoda predvideva naložbe v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije v gospodarstvu, energetsko učinkovitost, prilagajanje na podnebne spremembe, ravnanje z vodo, prehod v krožno gospodarstvo in trajnostna mobilnost. Kot je povedala državna sekretarka bodo pristojna ministrstva prve razpise na tem področju objavila predvidoma v drugi polovici leta 2021.

Slovenija bo ukrepe na področju trajnostnega razvoja podpirala tudi s sredstvi evropske kohezijske politike.