Skoči do osrednje vsebine

Trenutne razmere kličejo k povezovanju skrbi za zelene in hkrati razvojne politike

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v nagovoru ob 15. obletnici Slovensko–nemške gospodarske zbornice in ob podelitvi nagrade nemškega gospodarstva za leto 2020 izpostavil zelene izzive kot odgovor na trenutne težke razmere. Te nam »narekujejo sodelovanje med državami, med sektorji, povezovanje skrbi za zelene in hkrati razvojne politike«.

Minister mag. Vizjak je v nagovoru izrazil zavedanje, da nemška podjetja v Sloveniji predstavljajo močan steber gospodarske rasti in znatno prispevajo k rasti slovenskega izvoza. »Slovenija gre in bo nadaljevala po poti digitalne transformacije in izvajanja nujno potrebne strukturne reforme.«

Izpostavil je težke, v preteklosti neprimerljive a za ves svet težke razmere, »ki nam narekujejo sodelovanje med državami, med sektorji, povezovanje skrbi za zelene in hkrati razvojne politike. Zeleno okrevanje je poslanstvo ne zgolj našega ministrstva, temveč tudi te vlade. Odražali se bodo v realizaciji projektov, ki bodo v družbi učinkovala multiplikativno, zeleno, ki bodo spodbujala digitalizacijo in bodo trajno naravnani.« 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v tem mandatu sprejel in ima v načrtu še sprejeti tiste spremembe pravnih aktov, ki bodo omogočali razvoj. Pospešeno izvaja pomembne investicije, debirokratizira postopke, preklaplja na obnovljive vire energije, strateško se usmerja v družbo brezogljičnosti, učinkovitejše bo koriščenje evropskih sredstev.

Slovenija podpira pomembno vlogo Evropskega zelenega dogovora pri okrevanju evropskega gospodarstva za izgradnjo čim bolj odpornega gospodarstva po pandemiji covid-19. Zavzema se, da se v ospredje okrevanja postavi razvoj, trajnostne investicije, krožno gospodarstvo in digitalizacijo.

Ob zavedanju podnebnih izzivov in izzivov omejenosti virov je uvedba načel krožnega gospodarstva mehanizem, ki bo podprl razvoj gospodarstva in družbe na trajnostni način. MOP je v smeri implementacije krožnega gospodarstva v letu 2020 že dopolnil Uredbo o odpadkih, ki omogoča predelavo odpadkov in odpadnega blata v nove gradbene proizvode, v javni obravnavi pa je bila tudi že nova Uredba za podelitev koncesij za uporabo preostanka odpadkov za proizvodnjo energije (waste to energy).

Slovenija se pripravlja na svoje drugo predsedovanje Svetu EU. Vse že omenjene usmeritve Slovenije na področju krožnega gospodarstva in podnebnih ukrepov so sestavni del programa tria predsedstva, v okviru katerega se je Slovenija skupaj z Nemčijo in Portugalsko opredelila za ambiciozno, in predvsem izvedljivo okoljsko in podnebno politiko. Zato »pozdravljamo napredek Nemčije na nekaterih pomembnih dosjejih iz Evropskega zelenega dogovora, v okviru katerih smo ji ves čas nudili visoko podporo«, je dejal minister. 

Poudarek slovenskega predsedovanja bo tako usmerjen na nadaljevanje implementacije Evropskega zelenega dogovora, tudi ob pomoči usklajenih finančnih mehanizmov v okviru EU.

»Kot država z bogato biotsko raznovrstnostjo si bomo, tudi v sodelovanju z nemškimi eksperti, na mednarodnih zasedanjih v imenu EU, prizadevali za določitev novih globalnih ciljev ustavitve zmanjšanja biotske raznovrstnosti po letu 2020 ter doseganje napredka na mednarodnih podnebnih pogajanjih«, je izpostavil minister.

Minister mag. Vizjak je, ne zgolj prejemnike nagrad temveč tudi »vse, ki v gospodarstvu udejanjate trajnostno paradigmo in spodbujate trajnostne poslovne strategije, spodbujam in bom tudi v prihodnje spodbujal, da s sinergijami doprinesete okolju in družbi nasploh.«

Video nagovor ministra Vizjaka