Skoči do osrednje vsebine

Učenje kot način življenja  - Sprašujemo in spodbujamo

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

V hitro spreminjajočem in vedno bolj nepredvidljivem svetu postajajo učenje, odprtost do novih spretnosti in znanj bolj pomembni kot kadarkoli.

Slikovni prikaz

Za namenom spodbujanja vseživljenjskega učenja smo skupaj z Andragoškim centrom Slovenije pripravili videoposnetek »Več znaš, več veljaš – če se učiš celo življenje«. | Avtor STA

V trenutnih razmerah, ko večinoma ostajamo doma, se med drugim učimo uporabljati tudi nove digitalne tehnologije in orodja. Odkrivamo nove platforme, ki nas povezujejo in nam omogočajo šolanje in delo, pa tudi druženje in zabavo preko zaslonov. Ob tem je vse večje zavedanje o pomenu pozitivne naravnanosti in vrednot tako v resničnem kot digitalnem okolju. Čustvene in socialne spretnosti niso pomembne le za dobro počutje posameznika, ampak tudi družbe in sveta. 

Slovenija na področju formalnega izobraževanja dosega relativno dobre rezultate v znanju in doseženi izobrazbi; področju izobraževanja namenja 4,98 % BDP, tretjina prebivalcev med 25. in 65. letom starosti dosega izobrazbo na terciarni ravni, le 4,6 % mladostnikov med 18. in 25. letom zgodaj opusti šolanje, kar je druga najnižja stopnja med članicami Evropske unije. Znanja in spretnosti pridobivamo tudi preko neformalnih in priložnostnih oblik učenja skozi vse življenje. Za to so velikega pomena temelji in veselje do učenja, ki se oblikujejo od zgodnjega otroštva. V Sloveniji v vrtce vlagamo več kot povprečno v državah OECD.

Leta 2018 je bilo v predšolsko vzgojo in izobraževanje vključenih 77% dvoletnikov, kar je več od povprečja v teh državah. Žal pa znanje in spretnosti, če jih ne nadgrajujemo in prilagajamo novim izzivom, hitro zastarajo. Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje v Sloveniji (11,2 %) je sicer višja od poprečja EU (10,8 %). Vendar pa je Raziskava spretnosti odraslih (OECD PIAAC) pokazala, da pri nas več kot 400.000 odraslih dosega le najnižje ravni besedilnih in matematičnih spretnosti. To nakazuje, da gre za pojav širših razsežnosti, ki terja celovit pristop. Znanje nas spremlja vse življenje, enako naj bo z učenjem. Slovenija se ponaša s pestro ponudbo organiziranih izobraževanj in virov učenja vseh vrst za vse generacije, priložnosti za učenje je vse več.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Andragoški center Slovenije sta zato zasnovala videoposnetek, s katerim želita začeti celovitejšo kampanjo o pomenu pridobivanja znanj in spretnosti od zgodnjega otroštva do srebrnih let.  S tem spoznanjem se dopolnjuje slovenski pregovor v sporočilo videoposnetka: »Več znaš, več veljaš – če se učiš celo življenje«.

Za nas so o tem, kaj jim pomeni učenje skozi vse življenje, spregovorili Prešernov nagrajenec, pesnik in pisatelj Feri Lainšček, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Ana Krajnc, direktorica podjetja Plastika Skaza Tanja Skaza ter tisti, ki znanje nudijo, in tisti, ki ga s pridom prejemajo.