Skoči do osrednje vsebine

Slovenija prvič pripravlja prostorski plan za morje

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Načrtovanje na morju je do zdaj potekalo z državnimi prostorskimi načrti, predvsem za dejavnosti in rabe, ki so neposredno povezane s kopnim, kot je na primer pristanišče. Zdaj pa Slovenija prvič pripravlja prostorski plan za morje.

Pogled z morja na Piran

Od danes do 28. 2. 2021 bo potekala javna razgrnitev osnutka Pomorskega prostorskega plana Slovenije in pripadajočega Okoljskega poročila. Pomorski prostorski plan Slovenije je strateški razvojni dokument, ki določa prostorsko in časovno porazdelitev obstoječih in prihodnjih dejavnosti in rab v morju. Podaja tudi usmeritve za izvajanje teh dejavnosti v morju in usmeritve za določitev priobalnega pasu na kopnem. Pripombe in predlogi se lahko oddajo na obrazcu za pripombe pisno po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »Javna razprava PPP«.