Skoči do osrednje vsebine

Šest projektov v vrednosti 53,7 milijonov evrov umeščenih v NRP

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada je na predlog ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v veljavni Načrt razvojnih programov (NRP) 2020–2023 Proračuna Republike Slovenije umestila šest novih projektov, katerih skupna investicijska vrednost znaša kar 53,7 milijona evrov. Ministrstvo bo še v letošnjem letu izvedlo postopke in izplačila za sofinanciranje projektov do višine 8 milijonov evrov, ostalo pa v prihodnjih letih. Projekti bodo pomembno prispevali k regionalnemu razvoju in ustvarjanju delovnih mest ter zagotovili nadaljnji razvoj podjetij.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa, da lahko regionalno državno pomoč dodeli ministrstvo brez javnega razpisa po prostem preudarku državnega organa z odločbo, kadar komisija, ki jo imenuje minister, ugotovi, da so izpolnjeni pogoji po Uredbi 651/2014/EU. Projekt mora prav tako znašati več kot dva milijona evrov ter bistveno prispevati k regionalnemu razvoju prek ustvarjenih ali ohranjenih delovnih mest v obsegu, določenem z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje.

Projekti, ki ustrezajo zgornjim kriterijem, in jih je vlada umestila v NRP 2020–2023, so sledeči:

  • Širitev embalažnega programa 2020–2023 Steklarne Hrastnik, katerega investicijska vrednost znaša 24.644.000,00 evrov (brez DDV), ministrstvo pa bo še letos za projekt namenilo sredstva do višine 5.145.000,00 evrov;
  • Avtomatizacija v družbi Pomgrad d.d., katerega investicijska vrednost znaša 2.021.744,80 evrov (brez DDV), ministrstvo pa bo še letos za projekt namenilo sredstva do višine 390.485,77 evrov;
  • Izgradnja poslovnega objekta Avto center Pomurje d. o. o., katerega investicijska vrednost znaša 2.507.999,14 evrov (brez DDV), ministrstvo pa bo še letos za projekt namenilo sredstva do višine 478.512,57 evrov;
  • Izgradnja poslovnega objekta in nakup strojne opreme EUROKOVINAR d. o. o., katerega investicijska vrednost znaša 6.372.000,00 evrov (brez DDV), ministrstvo pa bo še letos za projekt namenilo sredstva do višine 516.600,00 evrov;
  • Izgradnja objekta Elpro Križnič d. o. o., katerega investicijska vrednost znaša 13.597.031,88 evrov (brez DDV), ministrstvo pa bo še letos za projekt namenilo sredstva do višine 1.000.000,00 evrov;
  • Izgradnja proizvodnega objekta Lip pohištvo d. o. o., katerega investicijska vrednost znaša 4.576.192,00 evrov (brez DDV), ministrstvo pa bo še letos za projekt namenilo sredstva do višine 517.305,93 evrov.

Načrt razvojnih programov je del državnega proračuna, v katerem so odhodki proračuna prikazani kot projekti in ukrepi. Načrti njihovega financiranja zajemajo celovit prikaz proračunskih in drugih virov financiranja aktivnosti v prihodnjih štirih letih oziroma do konca financiranja teh aktivnosti.