Skoči do osrednje vsebine

Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po neurjih s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zadolženo za pripravo ocene škode po neurjih s poplavami med 6. in 9. decembrom v gospodarstvu na področju prizadetih občin.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi neurij s poplavami se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Pivka, Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina in Postojna.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

  • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
  • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) številka 1379/2013, in
  • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 13. januarja 2021 na obrazcu, ki je priložen v nadaljevanju in ki zajema naslednje podatke: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov: poplave2020.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave december 2020«).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije. 

Kontaktne osebe so: Petra Fras (01 400 31 30), Miša Osterc (01 400 31 25) in Alenka Marovt (01 400 31 29).