Skoči do osrednje vsebine

Razpis za izvedbo naloge: Prostorski scenariji za Podonavsko in Jadransko – Jonsko makroregijo (TEVI 2050)

Ljubljana, 20. 12. 2020 - Predmet razpisa je priprava analize trendov in prostorskih scenarijev za Podonavsko (EUSDR) in Jadransko-jonsko makroregijo (EUSAIR). Rok za prijavo na razpis je 21. januar 2021.

Podlaga za pripravo analize in scenarijev so vsebinska področja opredeljena v obeh makroregionalnih strategijah in njunih akcijskih načrtih. Analiza mora vsebovati pregled regionalnih razlik znotraj obeh makroregij ter razlike med območji držav članic, ki ležijo znotraj in izven območja makraregionalnih strategij. Zaradi prekrivanja območij obeh makroregionalnih strategij ter vključenih držav, morajo biti prostorske analize in scenariji za obe makroregij pripravljeni enotno. Podrobneje se lahko z razpisom, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.

Razpisna dokumentacija je na voljo na: