Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje in spodnje Save

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitvi o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenske Konjice« in projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Krško«. Za projekta v skupni vrednosti 7,6 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval 3,3 milijona evrov.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenske Konjice«

Glavni cilj projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenske Konjice« je zmanjšanje emisij v vode z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

V okviru projekta, ki ga bo izvajala Občina Slovenske Konjice, bo nadgrajen obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda znotraj aglomeracije Velešnik. Projekt vključuje izgradnjo več kot 14.000 metrov sekundarne kanalizacije in izgradnjo enega črpališča. Na sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode bo tako dodatno priključenih več kot 700 prebivalcev.

Za nekaj manj kot 5,4 milijona evrov vreden projekt bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Krško«

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Krško« bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Krško – desni breg in Leskovec ter aglomeraciji Senovo Brestanica. Aglomeraciji bosta priključeni na ustrezni čistilni napravi.

Za nekaj več kot 2,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Krško, bo Kohezijski sklad prispeval več kot 1,1 milijona evrov.