Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo proračunskim uporabnikom o potrditvi obrazca »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2020«

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) bo proračunskim uporabnikom med 4. 1. 2021 in 8. 1. 2021 posredovala po pošti ali prek spletne aplikacije UJPnet oziroma mobilne aplikacije mUJPnet v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2020« (v nadaljnjem besedilu: obrazec).

Na obrazcu je potrebno preveriti:

  • stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 31. 12. 2020,
  • šifro proračunskega uporabnika pod katero se vodijo poslovne knjige (premoženjska bilanca),
  • davčno številko,
  • matično številko in
  • naziv proračunskega uporabnika.

Prosimo vas, da obrazec pregledate in nam potrjenega vrnete najkasneje do 18. 1. 2021. Če se podatki ne ujemajo, nam hkrati z obrazcem pošljite še dopis s pravilnimi podatki.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na vaši območni enoti UJP.