Skoči do osrednje vsebine

Umetna inteligenca za učinkovitejši dostop in uporabo odprtih izobraževalnih virov

Umetna inteligenca spreminja in vpliva na razvoj izobraževanja ter poenostavlja dostopnost razpoložljivih izobraževalnih virov. V okviru projekta ekosistema X5gon (Obzorje 2020) so nastale izvrstne tehnične sistemske rešitve, ki združujejo 14 repozitorijev in z več kot 110.000 materiali.

UNESCO je v sklopu Nagrad IKT 2019, za projekte, ki združujejo umetno inteligenco in izobraževanje, nominiral projekt X5GON v skupino osmih najboljših projektov na tem področju na svetu.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je leta 2017 skupaj s petimi državami uspešno kandidiralo na razpisu EU programa Obzorje 2020, ki ga je razpisala Evropska komisija, s projektom »X5gon: Cross Modal, Cross Cultural, Cross Lingual, Cross Domain and Cross Site Global OER Network« (Čez modalno, kulturno, jezikovno, in čez spletno globalno omrežje za prosto dostopne izobraževalne vire). Prijavitelj in koordinator projekta je University College London, v projektu pa sodelujejo še Institut Jožef Stefan (IJS), Knowledge 4 All Foundation LBG, Universitat politécnica de Valencia, Universite de Nantes, Universitaet Osnabrueck, Pošta Slovenije in, kot že omenjeno, slovensko Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

X5gon je sistem za priporočanje vsebin prosto dostopnih izobraževalnih virov iz vsega sveta s pomočjo umetne inteligence (UI oziroma artificial intelligence – AI powered recommendation engine). Namen projekta je bil implementirati inovativne tehnologije in povezati razpršene prosto dostopne izobraževalne vire, ki so na voljo v različnih državah v Evropi in po svetu. Razvite tehnologije projekta rešujejo 5 dimenzij s pomočjo naprednih tehnologij UI (Cross Modal – če modalno, Cross Cultural - medkulturno, Cross Lingual - med-jezikovno, Cross Domain and Cross Site - čez spletno globalno omrežje). Tako so bile na projektu razvite tri storitve, poimenovane kot X5oerfeed, X5analytics in X5recommend – namenjene bogatenju OER vsebin, njihovemu analiziranju in priporočanju le-teh uporabnikom.

Poleg slednjih X5gon ponuja več osnovnih tehnoloških rešitev, zasnovanih za izobraževanje in učenje: X5gon Discovery, X5gon Platform, X5Learn in X5gon Blind, če naštejemo le nekatere. Pri navedenih rešitvah UI omogoča iskanje in odkrivanje učnih gradiv OER po vrsti, licenci in jeziku ter ponujajo inteligentno učno platformo, na kateri je uporabniku ponujen ustrezni izobraževalni vir. Navedene sistemske rešitve/platforme lahko preprosto uporabljajo izobraževalci, študenti, raziskovalci in vsi ostali radovedni uporabniki samo z vnosom imena tehnološke rešitve v brskalnik.

Po zaključku projekta X5GON konec tega leta, bo tehnologijo naprej razvijal Mednarodni center za umetno inteligenco IRCAI, novoustanovljen center 2. kategorije pod okriljem UNESCO in edini v družini agencij Združenih narodov (ZN), ki se neposredno osredotoča na rešitve za trajnostni razvoj na podlagi UI. Njegov doseg je globalen, ter tako Slovenijo v svetovnem merilu izpostavlja kot državo, ki je na podlagi dosedanjih izkušenj in dosežkov na področju UI ustvarila primerno okolje za vzpostavitev tovrstnega centra.