Skoči do osrednje vsebine

Sprejet je zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Poslanke in poslanci so danes sprejeli Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju.

Gre za povsem novo zakonsko ureditev. »Dosedanja ureditev je bila ne le zastarela, ampak polna neusklajenosti in nedorečenosti, saj nismo imeli zakona, ki bi celovito in na enem mestu urejal to pomembno področje. Zato so razmisleki o enotni in medresorsko usklajeni ureditvi potekali vrsto let. Novi zakon pa upošteva zahteve in potrebe vseh deležnikov. V prvi vrsti je v prid otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,« je v Državnem zboru Republike Slovenije poudarila ministrica prof. dr. Simona Kustec.

Zakon na novo sistemsko ureja delovaje vzgojnih zavodov, ki bodo odslej delovali kot strokovni centri na štirih geografskih območjih in bodo sami ali v sodelovanju z drugimi strokovnimi centri  nudili celostno pomoč otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami. 

Ta pomoč se bo izvajala na tri temeljne načine:

  • v obliki preventivne dejavnosti, ki jo bodo izvajali t. i. mobilni centri oz. preventivne službe za nudenje pomoči otrokom in mladostnikom in njihovim družinam ter vrtcem in šolam, ki jih obiskujejo;
  • preko izvajanja različnih oblik in načinov dela z otroki in mladostniki, ki so nameščeni v strokovnih centrih ter;
  • z nudenjem podpore in pomoči po odpustu iz strokovnih centrov, ko se otroci ali mladostniki vrnejo nazaj domov ali v mladinska stanovanja. 

Med temeljnimi načeli zakona so največje koristi otroka in mladostnika, enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok in mladostnikov, čimprejšnja pomoč, z zagotavljanjem kontinuitete pomoči z izvajanjem preventivnih dejavnosti, individualni pristop ter sodelovanju otroka oziroma mladostnika pri načrtovanju vzgoje in lastnega razvoja v okviru vzgojnega procesa, z družino, pri celostni obravnavi in timskega dela strokovnih delavcev strokovnega centra ter strokovnjakov iz drugih organizacij s področij socialnega varstva, zdravstva in pravosodja ter policije pri vzpostavitvi pomoči otroku in njegovi družini.

Prav tako pa zagotavljanje varnega, stabilnega in ustreznega bivanjskega okolja. Regionalizacija in deinstitucionalizacija z zagotavljanjem pomoči v strokovnem centru z manjšimi enotami čim bližje domu, ki sledi potrebam otroka oziroma mladostnika ter se jim prilagaja. S ciljem, da do namestitve ne pride in se otrok oziroma mladostnik čim prej vrne v domače okolje, k samostojnemu življenju in vstopu na trg dela, z zagotavljanjem podpore tudi po izteku ukrepa. Zakon bo pripomogel otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami, da bodo odrasli v samostojne, samozavestne in aktivne državljane.