Skoči do osrednje vsebine

Vabljeni na otvoritev razstave najboljših predlogov urbanističnih rešitev za območje "Roške"

Urbanistični natečaj za strokovno najustreznejšo urbanistično rešitev za tako imenovano območje "Roške", je uspešno zaključen.

Danes ob 13. uri vas vljudno vabimo na virtualno otvoritev razstave najboljših predlogov urbanističnih rešitev za območje "Roške. Na otvoritvi bo sodeloval tudi državni sekretar dr. Jure Gašparič. V živo bo predvajana tudi na našem YouTube kanalu

Razstavo si bo na tej povezavi mogoče ogledati do 24. decembra 2020. Enako bo virtualno potekala tudi otvoritev razstave. Povezavo bomo objavili naknadno.  

Natečaj smo na ministrstvu, v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) objavili konec julija letošnjega leta. Na natečaj je prispelo 11 natečajnih rešitev, od tega jih je bilo vseh 11 tudi predanih v ocenjevanje.

Ocenjevalna komisija se je odločila, da prvo nagrado za najboljšo urbanistično rešitev v vrednosti 16.000 evrov prejme arhitekturni biro Bevk Perović arhitekti, d. o. o. Druge nagrade ocenjevalna komisija ni podelila, podelila pa je dve zvišani tretji nagradi, in sicer v višini 11.200 EUR, katere prejemnika sta: Svet vmes, d.o.o. in Gužič Trplan arhitekti, d.o.o. Poleg omenjenih nagrad je ocenjevalna komisija podelila tudi priznanja natečajnim rešitvam, za katere je prepoznala, da so z natečajnimi predlogi pomembno doprinesli k stroki.

Osnovni namen natečaja je bil pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za urbanistično zasnovo območja med Poljansko in Roško cesto, Strupijevim nabrežjem in Mesarsko cesto, tako imenovanega območja »Roške«. Na območju je predvidena izgradnja nove Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, novega študentskega doma ter nove Srednje šole za oblikovanje in fotografijo s športno dvorano z zunanjimi športnimi igrišči. Cilj natečaja je pridobiti kakovostno urbanistično rešitev za umestitev predvidenih programov in gradnjo pripadajočih objektov, organizacijo odprtega prostora med njimi ter integracijo novih prostorov ustanov v omrežje tako izobraževalnih kot kreativnih oz. umetniških programov v širšem območju Ljubljane.

Na podlagi natečajne rešitve bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt. V nadaljevanju pa bodo za vsak objekt posebej razpisani arhitekturni natečaji. Vsled tega je bila želja, da urbanistična rešitev na eni strani omogoča funkcionalno ločeno delovanje posameznega programa in pripadajočega objekta, a da hkrati tudi narekuje interdisciplinarno povezovanje, ki bo privedlo do edinstvenih sinergijskih učinkov, kar je zmagovalni rešitvi vsekakor uspelo.

Ocenjevalna komisija je svojo odločitev, da prvo nagrado podeli avtorskemu timu arhitekturnega biroja Bevk Perović, d. o. o., utemeljila z besedami: "Elaborat je z atrijsko zasnovo objektov in njihovo precizno umestitvijo v hibridni urbani park uspešno vzpostavil specifično identiteto izobraževalnega območja. Urbanistična rešitev ima zelo dobro vgrajeno fleksibilnost na vseh nivojih. Za doseganje končne urbanistične usklajenosti zasnove avtorji predlagajo formiranje jasnih urbanističnih pravil, s katerimi se bodo usmerjale in kontrolirale bodoče arhitekturne zasnove posameznih sklopov, za katere bodo razpisani arhitekturni natečaji. Urbanistična pravila se določijo na podlagi prostorskega koncepta urbanističnega projekta tako, da ob določenih maksimalnih gabaritih omogočajo širok razpon različnih arhitekturnih konceptov. Elaborat dobro izpolnjuje tudi zahtevo po možnosti etapne gradnje, vsaka stavba je prostostoječa in ima pripadajočo klet z garažo, tudi telovadnica je ločen objekt. Predlog odlikuje domišljena krajinska ureditev z obstoječimi in novimi drevesi, ki je v največji meri urejena na raščenem terenu. Trajnostni vidik celotne zasnove se realizira skozi več različnih aspektov urbanistične ideje in predloga arhitekturne rešitve, ki vsaka zase in vse skupaj sinergijsko vplivajo na končno energetsko, ekološko in prostorsko trajnostno kvaliteto območja. Elaborat oblikuje berljiv in pregleden prostor, ki najbolje odgovarja na zahteve natečajne naloge."

Imena avtorjev natečajnih rešitev, obvestilo o izidu in končno poročilo so dostopni na spletnih straneh Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in na Portalu javnih naročil.