Skoči do osrednje vsebine

Na zaključni konferenci projekta SYMBI o dobrih praksah uveljavljanja industrijske simbioze

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Partnerji v Interreg Europe projektu SYMBI smo ob zaključku projekta priredili spletno konferenco, na kateri smo predstavili projektne dosežke, spregovorili o vse pomembnejši vlogi koncepta industrijske simbioze v gospodarstvu in izpostavili dejavnosti na ravni evropskih institucij.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko se je spomladi 2016 pridružila medregionalnemu projektu  Symbi (Industrial symbiosis for a resource efficient economy), v katerem so sodelovali tudi projektni partnerji iz Španije, Poljske, Madžarske, Italije, Finske, Grčije in Poljske. Partnerji so skupaj z različnimi deležniki spoznavali primere dobrih praks uveljavljanja industrijske simbioze kot enega od mehanizmov za prehod v krožno gospodarstvo.

Namen projekta Symbi, ki se je izvajal s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Europe, je bil prispevati k izboljšanju načrtovanja politik in ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo ter posredno k trajnostnemu razvoju regij.

Na spletni konferenci smo kot slovenski projektni partner predstavili ključne dosežke, ki smo jih dosegli v tesnem sodelovanju s projektnimi partnerji in deležniki.

V sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije smo od septembra 2019 do junija 2020 izvedli strokovno vodene delavnice, namenjene dvigu kapacitet deležnikov za podporo podjetnikom pri prepoznavanju potencialov uvajanja industrijske simbioze v njihove poslovne procese.

V okviru projekta smo se skupaj z deležniki evropskih projektov SHAREBOX, EPOS in TRIS, ki so bili prav tako namenjeni spodbujanju uvajanja industrijske simbioze, pridružili pobudi za pripravo dokumenta, s katerim bi poenotili razumevanje industrijske simbioze med različnimi deležniki in na ta način olajšali pripravo razpisov in oblikovanja finančnih mehanizmov za uporabo industrijske simbioze v praksi. Proces priprave tega dokumenta, v katerem je sodelovalo 30 strokovnjakov iz različnih držav, je v sodelovanju z Evropskim komitejem za standardizacijo vodil Slovenski inštitut za standardizacijo.

Skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije, partnerjem projekta LUMAT, in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo smo identificirali potrebo, da se vidik industrijske simbioze ustrezno vključi v popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja v Sloveniji. Med predlaganimi ukrepi je vključen tudi predlog razvojnega ukrepa za krožno gospodarstvo, s katerim se bodo lahko vzpostavile delujoče industrijske simbioze in pogoji za izmenjavo odpadkov med poslovnimi subjekti v poslovnih conah.