Skoči do osrednje vsebine

Evropski vrh o izobraževanju - "Odločilni nosilci znanja v času epidemije so učitelji"

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Na tretjem Evropskem vrhu o izobraževanju, ki se je odvijal danes, je bila v ospredju razprava o preizkušnji izobraževanja v času Covid-19 v povezavi z digitalnim izobraževanjem. Ministrica prof. dr. Simona Kustec je na povabilo Evropske komisije v njej sodelovala kot osrednja govorka med ministricami in ministri EU.

Ministrica prof. dr. Kustec je izpostavila, da izobraževanja na daljavo ne moremo enačiti z izobraževanjem v šoli. Ob tem pa je poudarila, da je v dani epidemiološki situaciji izobraževanje na daljavo edina možnost, če želimo zaščititi zdravje šolajočih ter učiteljic in učiteljev. Gre za temeljno pravico do zaščite življenja.

Tako predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen kot ministrica prof. dr. Kustec sta na vrhu kot odločilne nosilce izvajanja izobraževanja izpostavili učitelje, saj so prav oni naredili izjemen napredek v poučevanju v času epidemije, ko so se na nove razmere hitro odzvali. Ministrica je ob tem dodala: »Učiteljeva vloga, namen in metode poučevanja so se pomembno spremenile in pokazale smer prihodnjega razvoja ter premisleka o kvaliteti znanja in izobraževanja.«

V času Covid-19 so učitelji jasno pokazali, da vloga izobraževanja ni le v prenosu znanj, pač pa tudi, da mlade hkrati opremijo s spretnostmi in kompetencami za življenje, med katerimi smo v času epidemije zaznali izrazito potrebo tudi po socialnih in čustvenih kompetencah. Velik pomen je ministrica pripisala tudi odnosu učitelj – učenec, ki ga moramo imeti v uvidu, ko bomo v prihodnje razvijali metode in načine poučevanja.

Na vrhu je ministrica predstavila tudi ukrepe, ki jih je Slovenija izvedla na podlagi izkušnje iz prvega vala epidemije, še pred začetkom šolskega leta 2020/21, za oblikovanje celovitega izobraževalnega ekosistema. Med njimi je izpostavila izvedbo izobraževanja in usposabljanja učiteljev na področju digitalnih kompetenc, zagotavljanje varne interaktivne virtualne platforme in ustrezno financiranje nadgradnje izobraževalnega sistema. »To pomeni, da smo zagotovili uporabo storitev videokonference in spletnih učilnic,« je dejala prof. dr. Simona Kustec.

Ministrstvo se letos pospešeno ukvarja tudi s povečevanjem dostopa do IKT opreme za vse učence in dijake z manj priložnostmi. V ta namen je ministrstvo namenilo dodatna sredstva za IKT opremo ter orodij za učitelje in šolajoče. Ob tem je ministrica povedala, da v skladu s tem ministrstvo čaka izoblikovanje priporočil in dobrih praks digitalnega izobraževanja ter nato umestitev digitalnih vsebin v tradicionalne načine poučevanja.

Slovenija se tako kot ostale države članice sooča še s številnim drugimi izzivi, med katerimi so predvsem kvaliteta usvojenega znanja, ocenjevanje učnih dosežkov, ukrepi za vzpostavitev pogojev za izvajanje principa enakih možnosti v izobraževanju za vse in vključevanje ranljivih skupin.

Na pobudo vodje razprave je ministrica delila tudi pogled na prihodnost izobraževanja v času epidemije. Le-ta bo zagotovo moral temeljiti na ustrezni pripravi vseh akterjev v izobraževalnem sistemu na prilagajanje in spremembe. »Čaka nas premislek o novih znanjih v izobraževalnem prostoru in redefiniranje izobraževalnega prostora. Pri tem bomo morali povečati sektorsko sodelovanje izobraževanja z inovacijami, raziskavami, zdravjem in drugimi področji ter z vključevanjem vseh, od odločevalcev do izvajalcev, socialnih partnerjev ter drugih družbenih skupin. Prav tako pa z učinkovito umestitvijo novodobnih znanj in kompetenc v sistem izobraževanja, ki jih že kar nekaj časa razvijamo in spodbujamo,« je dejala ministrica prof. dr. Kustec. Prav slednje bo tudi ena izmed osrednjih prioritet Slovenije med predsedovanjem Svetu EU naslednje leto.