Skoči do osrednje vsebine

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnovična izdaja odloka sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča.

Z odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, v glasbenih šolah, v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, v srednjih šolah, v višjih strokovnih šolah, v domovih za učence, v dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, v organizacijah za izobraževanje odraslih, v študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za zaposlene v zavodih iz prejšnjega odstavka, in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), za člane organov zavodov iz prejšnjega odstavka ter za vrtce, ki zagotavljajo nujno varstvo za otroke.

Župan občine, kjer vrtec obratuje, lahko oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti. V tem primeru prepoved zbiranja v zmanjšanem obsegu za vrtec ne velja.

Zavodi morajo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Odlok določa, da mora Vlada strokovno utemeljenost ukrepov presojati vsakih sedem dni. Veljaven pa bo naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Vladnemu gradivu je bilo dodano tudi mnenje Strokovne svetovalne skupine Ministrstva za zdravje za epidemijo covid-19 glede vračanja otrok s posebnimi potrebami v šole in zavode. Strokovna skupina je v mnenju zapisala: »Odpiranje šol za otroke s posebnimi potrebami naj bo individualno glede na to, kakšne so diagnoze otrok s posebnimi potrebami v posamezni šoli, ali gre za šole, kjer so otroci v zavodu, in tudi individualno glede na pričakovanja otrok in staršev. Nujna je dobra priprava šol na sprejem učencev, ki bodo lahko naredile vse za preprečitev vdora virusa in za takojšnjo zamejitev izbruha, če bo do njega prišlo.