Skoči do osrednje vsebine

Vlada bo korenito pospešila izplačevanje subvencij iz protikoronskih paketov

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Proti korona ukrepi so se iz paketa v paket dopolnjevali in nadgrajevali. Pri tem je pomembno, da se je poleg tega izboljševal tudi administrativni sistem njihovega izvajanja. Sedaj bo vlada z odstranjevanjem nekaterih administrativnih ovir še dodatno pospešila postopek pridobivanja sredstev iz naslova ukrepov na trgu dela. Prav tako je poenostavljen postopek prijave dela na domu, ki sedaj poteka elektronsko preko točk SPOT.

Zaradi odprave administrativnih ovir skladno s sedmim proti koronskim paketom bodo sredstva iz naslova ukrepov nadomestila plače za začasno čakanje na delo ali subvencije za skrajšani polni delovni čas na račune podjetij prišla tudi do mesec dni prej kot v preteklih mesecih. To bo pomembno prispevalo k likvidnosti podjetij v prihodnjem kvartalu, ko se bo gospodarstvo začelo pripravljati na okrevanje po letošnji krizi.

Potem ko so bili rezultati rasti BDP v tretjem kvartalu izjemno pozitivni, je gospodarstvo doletel nov udarec z drugim lockdownom. Poleg nadaljevanja ukrepov za ohranjanje delovnih mest bo zato v prihodnjih mesecih prioriteta vlade, da gospodarstvu zagotovi likvidnost. Za ta namen je tudi v sedmem paketu ukrepov PKP7 nekaj predlogov, ki bodo prispevali k boljši likvidnosti podjetij in enostavnejšemu izvajanju dela na domu.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo tako predlaga, da se načrtovani rok za izplačilo subvencij za kritje fiksnih stroškov lahko skrajša in je 20. januar 2021 le skrajni rok izplačil iz tega naslova. Poleg tega se za pospešitev črpanja sredstev iz evropske kohezijske politike predlaga predplačila za javne agencije (SPIRIT), kar bo omogočilo izvedbo dodatnih spodbud za gospodarstvo še v letošnjem letu. Predvideni so tudi ukrepi za izboljšanje likvidnosti in povečanje investicij podjetij prek SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). Za turistična podjetja bo namenjenih 200 milijonov evrov sredstev za SID Posojilni sklad za turizem, pri čemer bo 75 odstotkov namenjenih investicijam, 25 odstotkov pa obratnim sredstvom. Za mala in srednja podjetja bo prek SPS namenjenih 90 miijonov evrov za brezobrestne kredite z moratorijem, ki bodo namenjeni tudi turističnim agencijam. Dodatnih 100 milijonov evrov pa bo prek SPS namenjenih za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za mala in srednja podjetja.

Že sedmi letošnji paket proti korona ukrepov bo poleg pomoči zaradi težav nastalih po drugem lockdownu hkrati zaokrožil ekonomsko-socialno politiko vlade skozi celotno leto. “Z ukrepi za ohranjanje delovnih mest in socialnimi ukrepi za najbolj ranljive skupine, kakor tudi prilagajanjem na spremenjene razmere na trgu dela prek lajšanja dela na domu je vlada uspešno ohranila socialno stabilnost in kondicijo gospodarstva,” je ob tem izpostavil minister Zdravko Počivalšek in dodal, da “uspešnosti ukrepov pritrjujejo tudi visoke bonitetne ocene Slovenije na mednarodnem finančnem trgu, ki temeljijo na tem, da so slovenske javne finance stabilne, banke pa likvidne. Z dodatnimi ukrepi za zagotavljanje likvidnosti podjetij bo vlada pomembno prispevala k njihovi pripravljenosti na gospodarsko okrevanje v prihodnjem letu.”