Skoči do osrednje vsebine

11. dan Alpske konvencijije in Svetovni dan tal

Ministrstvo za okolje in prostor kot nosilec Alpske konvencije v Sloveniji v sodelovanju s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije, Slovenskim partnerstvom za tla ter Slovenskim planinskim muzejem, Info točko Alpske konvencije, organizira 11. dan Alpske konvencije in Svetovni dan tal s sloganom »Ohranimo živa tla, ohranimo biotsko pestrost tal«.

Dogodek bo on line v petek, 4. decembra 2020, s pričetkom ob 10. uri na povezavah: Facebook: Slovenski planinski muzej in Vimeo

Posvet bo namenjen temi tal, kot neobnovljivem naravnem viru, rabi in varstvu tal, vlogi tal za obvladovanje podnebnih sprememb, tleh v prostorskem načrtovanju, pravnem okviru, ki jih dajejo protokoli Alpske konvencije ter krepitvi znanja in izmenjavi izkušenj v okviru Slovenskega in Alpskega partnerstva za tla. Predvidena so strokovna predavanja, ogled kratkih filmov o tleh ter predstavitev publikacij in spletnih orodij za samooceno pri ravnanju s tlemi. Dopoldanski del se bo zaključil z razpravo o izzivih na področju trajnostne rabe in varstva tal.

Popoldanski del je namenjen zainteresirani javnosti, ki si bo lahko ogledala filme o biotski raznovrstnosti tal, pomembnosti izbire prave rabe tal ter o vplivu podnebnih sprememb na tla, zaključil pa se bo z virtualnim ogledom razstave "10 sidrišč slovenskega alpinizma".