Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za čiščenje odpadne vode v porečju Savinje

V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje«. Za 4,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Mozirje, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,8 milijona evrov.

Glavni cilj projekta, ki je del Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, je zmanjšanje odpadnih emisij v vode.

V okviru projekta bo zgrajene 2,3 km sekundarne kanalizacije in dve črpališči v občini Mozirje ter dograjena obstoječa Centralna čistilna naprava, na katero odvajata odpadno vodo tudi občini Nazarje in Račica ob Savinji