Skoči do osrednje vsebine

Uporaba vesoljske tehnologije na področju okolja in prostora

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je včeraj organiziralo videokonferenčni sestanek s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor (MOP) z namenom predstavitve uporabe vesoljske tehnologije in podatkov za področje okolja in prostora.

»Področje vesolja se zelo hitro razvija. Vključuje ne samo razvoj vesoljske tehnologije, temveč tudi pripravo satelitskih podatkov za potrebe različnih uporabnikov. To lahko  koristi predvsem državnim inštitucijam, ki potrebujejo natančne podatke za vodenje ustrezne področne politike. V Sloveniji že imamo več podjetij in inštitucij, ki satelitske podatke evropskega vesoljskega programa oblikujejo v uporabne aplikacije na področju okolja in urejanja prostora«, je povedala državna sekretarka Ajda Cuderman.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je uvodoma pozdravil vzpostavljanje sinergij med razvojem tehnologij in delovanjem MOP. »Zaradi hitrega razvoja tehnologij je naš interes, da to sodelovanje nadgradimo in ga razvijamo.« Področja MOP, ki bi jim orodja in analize vesoljske tehnologije lahko pripomogla k učinkovitejši izvedbi nalog v pristojnosti, bodo predstavljene tehnologije skrbno preučila in se v nadaljevanju po potrebi z njimi podrobneje seznanila.

Direktor Direktorata za prostor, graditve in stanovanja Georgi Bangiev je izpostavil digitalizacijo, ki jo MOP aktivno vključuje v svoje procese. Sinergije povezovanja z vesoljskimi tehnologijami vidi predvsem na tistih točkah, kjer bi v postopke vključevale tiste tehnologije, ki bi vzpostavile družbo čim manjših emisij, ohranile zdravo okolje in pomagale pri vzpostavitvi učinkovitega digitalnega prostora.

Gregor Klemenčič, direktor Direktorata za okolje je izpostavil, da se danes ob negativnih vplivih na okolje v največji meri soočamo predvsem s posledicami podnebnih sprememb na eni in nelegalnimi posegi v prostor na drugi strani. »Ključno vprašanje je, kako določiti mikrolokacije, kjer se dogajajo nelegalni posegi ter jih posledično tudi sankcionirati. Brez slednjega bo šel prostorski razvoja v napačno smer.«

Uporabnost satelitskih podatkov

Satelitske podatke se uporablja na področju prostorskega planiranja in omogočajo tekoče spremljanje stanja v naravi na celotnem ozemlju države, kot na primer stanje obsega površinskih (tudi poplavnih) voda ter porečij, izvajanje nadzora nad širjenjem invazivnih rastlinskih vrst. Omogočajo tudi opazovanje naravnih nesreč kot so poplave, suše, gozdni požari in žled ali pa posledice vpliva človeka na naravo ter oblikovanje veščin za prilagajanje podnebnim spremembam. Zaradi razvoja tehnologije pa je možno tudi hitro pridobivanje podatkov o rabi urbanih površin, zaznavanje sprememb v urbanem okolju, spremljanje stanja funkcionalno degradiranih območij, zaznavanje črnih gradenj in podobno..

Tudi slovenska satelita bosta zbirala podatke Nemo HD bo kot prvi ponudil video posnetke ozemlja na podlagi katerih bo možno opazovati pretoke voda in druge dinamične procese v naravi, Trisat pa bo kot novost ponudil posnetke v infrardečem področju, ki bodo podali nove informacije za opazovanje okoljskih in vegetativnih procesov.