Skoči do osrednje vsebine

Konzultacije generalnih direktorjev za evropske zadeve Slovenije in Italije

Generalna direktorica Direktorata za zadeve EU Barbara Sušnik je 18. novembra 2020 preko videokonference opravila bilateralne konzultacije z generalnim direktorjem EU na Ministrstvu za zunanje zadeve Italijanske republike Vincenzem Celestejem. Sogovornika sta izmenjala informacije o ukrepih v obeh državah za zajezitev epidemije covida-19 in pozitivno ocenila dinamiko dvostranskih srečanj v letošnjem letu.

Poudarila sta pomen srečanja predsednikov republik v Trstu ob stoletnici požiga Narodnega doma 13. julija 2020, ko je bil Narodni dom vrnjen slovenski narodni skupnosti. Generalna direktorica Sušnik je ob tem pozvala k dosledni implementaciji dogovora o vračanju te ustanove. Med prihodnjimi srečanji sta največ pozornosti namenila pripravam na naslednje zasedanje koordinacijskega odbora ministrov. Zavzela sta se za nadaljnja redna srečanja na ministrski ravni.

Generalna direktorja sta izmenjala informacije o ukrepih v obeh državah za zajezitev epidemije covida-19. Strinjala sta se, da je pomembno, da ukrepi na mejah upoštevajo potrebe prebivalcev ob meji.

Na področju evropskih zadev sta sogovornika največ pozornosti namenila implementaciji dogovora med voditelji EU na julijskem Evropskem svetu o večletnem finančnem okviru in skladu za obnovo, ki je nujno potreben za soočanje z gospodarskimi, družbenimi in javnofinančnimi posledicami epidemije. Generalni direktor Celeste je pri tem izpostavil pričakovanje državljanov, da bodo voditelji ravnali odgovorno in potrdili dogovor.

Generalna direktorja sta prav tako izmenjala poglede na aktualne evropske teme, predvsem na konferenco o prihodnosti Evrope. Pozornost sta posvetila tudi iskanju dogovora o predlogu pakta o migracijah in azilu, pri čemer sta poudarila pomen hitrejšega vračanja oseb, ki niso upravičene do mednarodne zaščite, in ustreznih dogovorov s tretjimi državami za sprejem teh oseb. V pogovoru sta tudi ocenila razmere na zahodnobalkanski in osrednjesredozemski migracijski poti, pri čemer sta izpostavila odlično sodelovanje med policijama.

Generalna direktorica Sušnik je predstavila priprave Slovenije na predsedovanje Svetu EU v naslednjem letu. Glavna prednostna naloga bo krepitev odpornosti Unije proti različnim večjim krizam. Slovensko predsedovanje bo nadaljevalo z letnim dialogom o vladavini prava, ki se je začel v času nemškega predsedovanja Svetu EU. Pomembne naloge bodo povezane s konferenco o prihodnosti Evrope. Slovenija si bo v času predsedovanja prizadevala za nadaljevanje procesa širitve, pri čemer sta sogovornika poudarila pomen kredibilne širitvene perspektive EU za Zahodni Balkan.