Skoči do osrednje vsebine

Okrogla miza "Visoko šolstvo – izzivi in odzivi v času pandemije covida–19" v organizaciji slovenskega predsedstva Jadransko-jonske pobude

Slovensko predsedstvo Jadransko-jonske pobude je v torek, 17. novembra 2020, ob šestdeseti obletnici Fakultete za pomorstvo v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, zvezo univerz Jadransko-jonske pobude UniAdrion in s stalnim sekretariatom pobude organiziralo virtualno okroglo mizo z naslovom "Visoko šolstvo – izzivi in odzivi v času pandemije covid–19".

Kot uvodničarki sta na okrogli mizi nastopili Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem in predsednica UniAdrion ter Iva Dimic, poslanka v Državnem zboru in predsednica odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino.

Iva Dimic je, skupaj z dr. Alenko Flander, direktorico Centra za mobilnost, evropsko izobraževanje in usposabljanje (CMEPIUS), nastopila tudi na panelu z naslovom "Spremembe v študentski mobilnosti zaradi covida-19". Obe sta posebej poudarili pomen izobraževanja in zagotovitev njegovega delovanja v kriznih časih. Izobraževanje ima vsestranske pozitivne učinke na odraščajočo mladino, njeno samozavest ter vključevanje v delovno in življenjsko okolje. V kriznih časih je zato delo z mladimi še bolj pomembno, prav tako pa tudi pomen digitalizacije. Oboje, mladi in digitalizacija, sta tudi dve od štirih prednostnih nalog slovenskega predsedovanja, ki sta se v razmerah pandemije pokazali kot zelo aktualni in pomembni.

Na okrogli mizi je sodelovalo 85 udeležencev iz desetih držav članic Jadransko-jonske pobude, ki so razpravljali o izzivih visokega šolstva ob soočanju s pandemijo. Tako s strani predstavnikov institucij, profesorjev, kot tudi s strani študentov so bile predstavljene dobre prakse in izkušnje učenja na daljavo in z mobilnostjo študentov.