Skoči do osrednje vsebine

Ministri za evropske zadeve o vladavini prava, širitvi EU in večletnem finančnem okviru EU

Državni sekretar Gašper Dovžan se je danes, 17. novembra 2020, udeležil videokonferenčnega zasedanja ministrov in državnih sekretarjev za evropske zadeve, ki so obravnavali aktualne teme.

Uvodoma so se udeleženci z minuto molka spomnili žrtev terorističnih napadov v Nici, Parizu, Dresdnu in na Dunaju. Nato so opravili razpravo o stanju vladavine prava v petih državah članicah EU – Belgiji, Bolgariji, Češki, Danski in Estoniji ter izmenjali dobre izkušnje in pozitivne prakse.

Državni sekretar Dovžan je poudaril pomen objektivnega, nediskriminatornega in na neodvisnih podatkih temelječega pristopa ter enake obravnave vseh držav članic. Skupni cilj mora biti boljše razumevanje različnih sistemov v državah članicah, kar naj vodi k poenotenemu razumevanju skupnih vrednot. Ministre je seznanil z aktivnostmi, ki jih izvaja Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z deležniki v pravosodnem sistemu za implementacijo priporočil prvega letnega poročila Komisije o stanju vladavine prava v EU in so namenjena izboljšanju razmer v Sloveniji.

Člani Sveta za splošne zadeve so izmenjali mnenja o obrazloženem osnutku dnevnega reda za decembrsko zasedanje Evropskega sveta. V tem okviru so govorili o podnebnih spremembah, o usklajevanju odziva na pandemijo covida-19, trgovinskih vprašanjih in varnosti. Državni sekretar Dovžan je izrazil solidarnost z Nemčijo, Francijo in Avstrijo, ki so jih v zadnjem času prizadeli teroristični napadi in podprl skupno ukrepanje s ciljem krepitve varnosti za državljane EU. Poudaril je tudi pomen nadaljnjega usklajenega pristopa k ukrepom za zajezitev epidemije covida-19 in opozoril na pomen skupnih usmeritev za uporabo hitrih testov ter izrazil optimizem glede razpoložljivosti cepiva in začetka njegove distribucije. Kar zadeva razpravo o okolijskih spremembah, je podprl prizadevanja za znižanje emisij do leta 2030 za 55 % glede na stanje leta 1990. Izpostavil je tudi pričakovanja Slovenije, da bodo ob tem ustrezno upoštevane nacionalne okoliščine in pravica držav članic do lastne energetske mešanice in tehnološke nevtralnosti.

Ministri in državni sekretarji so se v nadaljevanju seznanili s stanjem v pristopnih pogajanjih za Severno Makedonijo in Albanijo. Slovenija se zavzema za čimprejšnji sklic medvladnih konferenc za Severno Makedonijo in Albanijo za katero upamo, da bo še v času nemškega predsedstva.

Predsedstvo je v razpravi poročalo tudi o aktualnem stanju glede obravnave svežnja za okrevanje, t. j. večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027 in instrumenta za okrevanje ter predstavilo oceno možnosti za njegovo dokončno potrditev. Državni sekretar Dovžan je izrazil polno podporo Slovenije sklenitvi dokončnega dogovora o celotnem paketu. Opozoril je, da je treba v naslednjih nekaj dnevih, morda tednih, potrditi in zatem implementirati dogovor voditeljev držav članic EU, ki je bil sprejet julija letos. Navedel je, da gre za veliko odgovornost in da z enotnostjo lahko dokažemo državljanom, da EU deluje v njihovo dobro. 

Člani Sveta za splošne zadeve so izmenjali mnenja tudi o boju proti antisemitizmu in brez širše razprave potrdili delovni program Komisije za naslednje leto ter časovni načrt izvajanja Evropskega semestra 2021.