Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za kanalizacijsko omrežje v porečju Drave na območju Maribora

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Maribor«. Za 11 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Maribor, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 4,3 milijona evrov.

Glavni cilj projekta, ki je del Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, je zmanjšanje odpadnih emisij v vode in s tem izboljšanje kakovosti voda.

V okviru projekta se načrtuje izgradnja dobrih 24 kilometrov kanalizacijskega omrežja in 10 črpališč. Z izvedbo naložbe bo na javno kanalizacijsko omrežje z ustreznim čiščenjem odpadne vode dodatno priključenih preko 3500 prebivalcev.