Skoči do osrednje vsebine

Tudi v prihodnjih 14 dneh se izobraževanje izvaja na daljavo

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na podlagi vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja, zavodi ostajajo zaprti.

Vzgojno - izobraževalni proces se v vseh osnovnih, glasbenih in srednjih šolah v naslednjih 14 dneh izvaja na daljavo. Enako se na daljavo izobražujejo tudi študenti višjih in visokošolskih zavodov ter udeleženci izobraževanja odraslih. 

Vrtci bodo tudi v prihodnjih 14 dneh, na podlagi presoje vrtcev in županov, opravljali le nujno varstvo otrok za starše, ki varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Varstvo trenutno zagotavlja 318 zavodov v Sloveniji.  

Vlada je sprejela tudi šesti pomemben sveženj pomoči (PKP6) Vanj je vključena zagotovitev sredstev iz državnega proračuna za naslednje:

  • pripravo in dostavo toplih obrokov za učence in dijake v času izobraževanja na daljavo, ki se že izvaja,
  • zagotovitev sredstev za nakup še dodatne informacijsko-komunikacijske tehnološke opreme za učence in dijake,
  • predvideno je financiranje zaščitne opreme za dijake in študente s področja zdravstva in socialne varnosti, ki jo ti potrebujejo pri opravljanju izobraževalnih  ali študijskih obveznosti.
  • starši, ki otrok za čas izvajanja ukrepov niso vključili v vrtce, bodo plačila vrtca oproščeni. Vrtcem, ki ta čas ne delujejo, bo  izpad plačil staršev pokrit iz državnega proračuna,
  • študenti, ki zaradi zaprtja študentskih domov v domovih ne bivajo, bodo plačila oproščeni. 


Poleg tega PKP 6 predvideva, da se mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost in ki se jim rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti za zaključek usposabljanja izteče v obdobju od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2021, rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša za eno leto.