Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2020 in ga skupaj s Poročilom o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev poslala v Državni zbor.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bila od januarja 2014 do konca septembra 2020 izdanih 563 odločitev o podpori za projekte, programe oziroma javne razpise v skupni vrednosti 3,07 milijarde evrov. Od tega je bilo več kot 1,27 milijarde evrov dodeljenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 936 milijonov evrov kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 864 milijonov evrov Kohezijskega sklada območju celotne Slovenije.

Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca septembra na terenu izvajalo za 2,48 milijarde evrov oziroma 81 odstotkov razpoložljivih sredstev projektov in programov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih 1,28 milijarde evrov, kar je 42 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Slovenija je do konca septembra 2020 Evropski komisiji posredovala oziroma potrdila za 1,36 milijarde evrov certificiranih izdatkov.

Vlada ocenjuje, da je izvajanje kohezijske politike v tretjem četrtletju leta 2020 zadovoljivo. Poudarja, da epidemija COVID-19 vpliva tudi na dinamiko izvajanja kohezijskih projektov, zato bo treba v prihodnjih mesecih napore usmeriti v spodbujanje hitrejšega izvajanja projektov, predvidena sredstva za projekte, ki do konca leta 2023 ne bodo izvedljivi, pa preusmeriti v druge ukrepe, ki blažijo posledice epidemije COVID-19.

Za naslavljanje trenutnih potreb za soočanje z epidemijo bo Slovenija skladno z usmeritvijo Evropske komisije uporabila tudi sredstva evropske kohezijske politike, ki bodo usmerjena predvsem v ukrepe na področju trga dela, izboljšanja kapacitet v zdravstvu in ukrepe za podporo podjetjem.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo zaradi zaključevanja izvajanja aktivnosti evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 skladno s sklepom vlade od 1. 1. 2021 pripravljala polletna in letna poročila.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2020, ki vključuje tudi Akcijski načrt za pospešitev črpanja za to obdobje.