Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za posodobitev obrtno-industrijske cone v Trbovljah

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Infrastrukturna posodobitev obrtno-industrijske cone Nasipi«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Občina Trbovlje, znaša dobrih 2,8 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,74 milijona evrov.

Infrastrukturna posodobitev cone bo med drugim obsegala ureditev kanalizacije, vodovodnega, elektro, plinovodnega in kabelskega omrežja, sanacijo brežin in ureditev krožnega križišča.

Z investicijo bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za delovanje mikro, malih in srednje velikih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest. Projekt bo prispeval k razvoju občine Trbovlje in Zasavske regije kot celote.