Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Robert Rožac:"Z Urbanim forumom na ministrstvu že nekaj let nudimo prostor za sodelovanje in razpravo"

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Državni sekretar Robert Rožac je danes nagovoril udeležence VI. Urbanega foruma, ki je potekal pod naslovom »Mesta kot generator trajnostnega in digitalnega razvoja Slovenije: Trajnostna mobilnost in razvoj pametnih mest«.

Forum se je posvetil konkretnim vprašanjem izvedbe pomembnih državnih in lokalnih projektov, ki vplivajo na razvoj mest in zaledja ter so ključni za dobro povezanost in za uspešen, zelen ter pravičen razvoj države. Za kakovost prostora in okolja in s tem boljše življenje naših prebivalcev je pomemben način, kako smo povezani in mobilni.  Zato je bil poudarek foruma na trajnostni mobilnosti in povezovanju mest med sabo ter z zaledjem, na digitalnih rešitvah za boljšo povezanost in delovanje mest ter na možnih virih financiranja.

Državni sekretar Robert Rožac je poudaril je pomen sodelovanja med različnimi akterji razvoja mest

Državni sekretar je izpostavil je, da je dejstvo je, da v mestih živi vedno več ljudi, da se v njih srečuje in izvaja največ različnih dejavnosti ter sektorskih politik. Prav tako se zavedamo, da so delovna mesta in storitve v mestih pomembni za širše zaledje. Države EU smo prepoznale to pomembno vlogo mest za uravnotežen razvoj Unije. Verjamemo, da okoljske in druge cilje lahko bolj uspešno dosežemo, če ustrezno delujemo v mestih. To smo prenesle v dogovore o skupnih načelih razvoja mest v Uniji - v Leipziško listino in Urbano agendo EU. Nova leipziška listina bo ponovno izpostavila potrebo po celovitem pristopu pri razvoju mest in skupno delovanje različnih akterjev za zelena, pravična in uspešna mesta. Podprla bo tudi vodilo urbane agende o sodelovanju različnih ravni upravljanja pri pripravi politik razvoja mest – od občin, regij, držav do Evropske unije.« Strinjal se je, da so teme letošnjega foruma – povezovanje, trajnostna mobilnost in digitalizacija - pomembne tako za prostorski razvoj kot za kakovost okolja. »Za doseganje okoljskih ciljev, za kakovosti prostora in s tem kakovost življenja naših prebivalcev je ključen način, kako smo povezani. In tu odločilno vlogo igrata mobilnost in digitalizacija. Promet omogoča povezanost, dostopnost in oskrbo. Poleg tega ima tudi negativne posledice. Predvsem motorni promet prispeva k slabši kakovosti okolja, je vir onesnaženosti zraka in povzročitelj hrup. Promet je eden glavnih virov emisij toplogrednih plinov. Zaradi vsega naštetega iščemo rešitve za bolj trajnostno mobilnost tudi v okoljskih, podnebnih in prostorskih strategijah. Digitalizacijo razumemo kot orodje, ki omogoča razvoj inovativnih in okolju prijaznejših rešitev za zelo različne izzive mest – od pametne mobilnosti do trajnostne gradnje, boljše dostopnosti storitev in uprave za prebivalce in še bi lahko naštevali. Za kakovostno digitalizacijo prostorskih podatkov in elektronski dostop do naših storitev se trudimo tudi na našem ministrstvu. Zelo intenzivno delamo na izvajanju projekta eProstor – v tem okviru bo zagotovljeno elektronsko poslovanje na področju evidentiranja nepremičnin, prostorskega načrtovanja in dovoljevanja posegov v prostor, je še poudaril državni sekretar Robert Rožac.«

Posnetek foruma je dostopen tukaj.