Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za obvladovanje bolezni COVID-19

Potrdili smo evropsko financiranje ukrepov za obvladovanje širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva. Projekt bo izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Sredstva bo v celoti prispeval Evropski socialni sklad.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »COVID-19 – Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 6 milijonov evrov. Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija bo namenjenih 3,6 milijona evrov, za Zahodno Slovenijo pa 2,4 milijona evrov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo s projektom okrepil epidemiološke službe. Zagotovil bo podporne kadre in okrepil njihovo usposobljenost, aktiviral mobilne time ter poskrbel za prostorske in delovne kapacitete. Pomembna projektna aktivnost bo tudi ozaveščanje prebivalstva o načinu preprečevanja COVID-19 in širjenja okužbe ter podpora posameznikom v karanteni in izolaciji. V primeru odobritve cepiva proti COVID-19 se bo izvajala promocija cepljenja s poudarkom na ranljivih skupinah. Poskrbljeno bo tudi za podporo zdravstvenemu sistemu, zlasti na področju spremljanja podatkov in zunajbolnišničnih obravnav. V okviru projekta se bodo izvajala tudi predavanja za zdravnike in ostale zdravstvene delavce.

Osnovni namen projekta je z različnimi intervencijami zagotoviti potrebna orodja za preprečitev širjenja COVID-19 in ublažiti posledice kriznih razmer na duševno zdravje prebivalstva kot tudi na izvajanje zdravstvene dejavnosti.