Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za komunalno opremo v Obrtno-podjetniški coni Šentrupert

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Komunalno opremljanje Obrtno-podjetniške cone Šentrupert«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Občina Šentrupert, znaša dobrih 950.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 439.000 evrov.

V okviru projekta bo urejena cesta do cone in zgrajen most čez potok Bistrica. Z izvedbo naložbe bo na razpolago 0,78 hektara novih komunalno opremljenih površin, ki bodo mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotavljale ustreznejše pogoje za opravljanje poslovnih dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest.