Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za kanalizacijo v porečju Savinje

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik«, ki ga bodo izvajale Mestna občina Celje, Občina Štore in Občina Vojnik. Za 11,1 milijona evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 4,7 milijona evrov.

Glavni cilj projekta, ki je del Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, je zmanjšanje odpadnih emisij v vode in s tem izboljšanje kakovosti voda in naravnih habitatov.

V okviru medobčinskega projekta se načrtuje izgradnja 26.760 metrov kanalizacijskega sistema s 16 črpališči. Z izvedbo investicije bo preko 2.000 prebivalcem omogočena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje z ustreznim čiščenjem.