Skoči do osrednje vsebine

Odločitev 115. dopisne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada je na 115. dopisni seji obravnavala 1 točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Vlada je sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nepravilnega prenosa Direktive o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode v skladu z razlago Sodišča Evropske unije v zadevi C-529/15 (prvega pododstavka prvega odstavka 12. člena direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004).

Vlada v odgovoru med drugim pojasnjuje, da je Slovenija v slovenski pravni sistem pravilno prenesla vse potrebne določbe direktive. Pojem »oseba, ki je zaradi nastanka okoljske škode prizadeta ali bi bila lahko prizadeta« se namreč razlaga v okviru slovenskega pravnega sistema, katerega bistvena usmeritev je, da se v upravnem postopku in upravnem sporu varujejo subjektivne javne pravice in pravni interesi pravnih in fizičnih oseb. Prizadeta v smislu slovenskega prava je torej vsaka oseba, v katere pravice ali pravne interese lahko poseže okoljska škoda. V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku »pravni interes izkaže oseba, ki zatrjuje, da vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi (stranski udeleženec)«. Pravna korist pa je »neposredna, na zakon ali drug predpis oprta osebna korist«. Pojem pravice je ožji od pojma pravnega interesa, a je v slovenskem pravnem sistemu vsekakor varovan tudi pravni interes, ki se razlaga zelo široko.