Skoči do osrednje vsebine

Vrtci prihodnji teden odprti za zagotavljanje nujnega varstva za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi, ki se odražajo tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja, je Vlada Republike Slovenije sprejela nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb s COVID-19.

Med njimi je tudi odlok, da se s ponedeljkom, 26. oktobra, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v vrtcih, pri čemer se dovoli delo v vrtcih v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan občine na območju katere vrtec izvaja dejavnost.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi sprejetega odloka ravnateljicam in ravnateljem vrtcev posredovalo naslednje osnovne usmeritve za odločanje o zagotavljanju nujnega varstva otrok, ki jih preverijo z župani:

  • ali so v vašem okolju starši, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva), kar je upoštevano tudi pri ukrepih Vlade RS, kot dovoljeno odstopanje od splošnih omejitev zbiranja in gibanja ljudi ter opravljanja posameznih dejavnosti, oziroma starši, ki potrebujejo nujno varstvo,
  • ali vrtec izpolnjuje pogoje za zagotovitev nujnega varstva otrok glede na izpad kadra zaradi bolniških odsotnosti in odrejenih karanten zaposlenih,
  • ali epidemiološka slika v občini omogoča, da organizacija nujnega varstva ne predstavlja dodatnega tveganja za širitev okužbe z virusom SARS CoV-2.

Ravnateljice in ravnatelji se z županjo oz. županom dogovorijo o tem, ali je potrebno dostaviti dokazila za oba starša, ki so podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo) in ali je potrebna podpisana izjava staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo. Določi se tudi enote vrtca, v kateri se bo izvajalo nujno varstvo.

Pri odločanju o izjemah je potrebno upoštevati trenutno epidemiološko stanje v občini in dosedanje epidemiološko stanje v vrtcu, prav tako pa tudi vse predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV2, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Na podlagi ocene o nujni organiziranosti vrtca v občini županja oz. župan sprejme sklep o tem, katera enota vrtca bo odprta, pri čemer je možna tudi sprememba poslovnega časa vrtca, potreba po drugače organizirani prehrani otroka v tem času ter opredelitev najnižjega števila otrok v oddelku, za katerega se organizira nujno varstvo.

Županje in župani številnih slovenskih občin so sprejeli sklep, s katerim so določili izjemo od zaprtja vrtcev in bodo tudi v prihodnjem tednu organizirali delovanje vrtca v minimalnem obsegu, ki je namenjeno samo za otroke staršev, ki nujno potrebujejo varstvo.

Starši bodo informacije o odprtju vrtca prejeli na spletni strani vrtca. Seznam vrtcev, za katere so županje in župani o sprejetem sklepu naše ministrstvo že obvestili, pa je objavljen tudi na spletni strani ministrstva

Starši, katerih otroci v času zaprtja vrtcev le-teh ne bodo obiskovali, bodo za ta čas plačila oproščeni.

Varuhi predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register pri ministrstvu, lahko še naprej izvajajo svojo dejavnost pod pogoji, kot jih določa odločba o vpisu v register in upoštevaje vsa higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.