Skoči do osrednje vsebine

Varuhi predšolskih otrok lahko še naprej izvajajo svojo dejavnost

Varuhe predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register pri ministrstvu, obveščamo, da ukrep, ki ga določa Odlok Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih za področje vzgoje in izobraževanja, zanje ne velja.

Varuhi lahko še naprej opravljajo dejavnost varstva otrok pod pogoji, kot jih določa odločba o vpisu v register in upoštevaje vsa higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.