Skoči do osrednje vsebine

Poziv k sodelovanju v postopku oblikovanja Poročila o izvajanju Aarhuške konvencije v Republiki Sloveniji

Ministrstvo za okolje in prostor vabi vse zainteresirane k sodelovanju v postopku oblikovanja Poročila o izvajanju Aarhuške konvencije v Republiki Sloveniji za srečanje pogodbenic oktobra prihodnje leto v Gruziji.

Mnenja in predloge lahko pod naslovom »Predlogi in pripombe k Poročilu o izvajanju Aarhuške Konvencije« posredujete do vključno 29. novembra 2020 na elektronski naslov: gp.mop@gov.si.

Konvencijo  o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija) je Državni zbor RS ratificiral z zakonom. Slovenija je kot pogodbenica Aarhuške konvencije pred srečanjem pogodbenic zavezana poročati o zakonodajnih, regulativnih in drugih ukrepih, sprejetih za izvajanje določb konvencije in njihovi praktični izvedbi, poročilo pa je namenjeno tudi prepoznavanju pomembnih trendov, izzivov in rešitev pri izvajanju konvencije.

Oblika oziroma format poročanja sta predpisana. Predviden je vprašalnik, ki vsak člen konvencije obravnava z ločenim sklopom vprašanj in odgovor omejuje na 13.000 besed. Ker je Slovenija o izvajanju konvencije predhodno že poročala, je osnova novemu poročanju poročilo iz prejšnjega obdobja (Poročilo iz leta 2017), v katerega se bodo spremembe in dopolnitve informacij po februarju 2017 vnesle v načinu sledi spremembam (»track changes«).

Končno poročilo bo pripravljeno v slovenskem in angleškem jeziku, saj je slednji eden od treh uradnih jezikov konvencije.

V skladu s konvencijo, bo Slovenija pripravila »fazno posvetovanje«:

  • konzultacija glede vsebine poročila: november 2020,
  • priprava prvega osnutka poročila: december 2020,
  • javna razprava o prvem osnutku poročila: 15. december 2020 – 20. januar 2021,
  • javna razprava o drugem osnutku poročila: februar 2021,
  • zagotovitev prevoda in obravnava na Vladi RS (zadnji rok za oddajo poročila: 21. april 2021).

V prvi fazi lahko vsi zainteresirani podate splošne predloge glede vsebine poročila. Lahko pa že sedaj podate tudi konkretizirane predloge spremembe in dopolnitve poročila iz leta 2017, ki je dostopno na spletu.

Za morebitna vprašanja v zvezi s tem se lahko obrnete na Tanjo Pucelj Vidović iz MOP: tanja.pucelj-vidovic@gov.si.