Skoči do osrednje vsebine

Več sestankov z Arnes za zagotovitev nemotenega poteka izobraževanja na daljavo

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo seznanjeni, da je navkljub vsem prizadevanjem s strani Arnesa tudi danes motena uporaba nekaterih temeljnih storitev, ki podpirajo izobraževanje na daljavo.

Predstavniki ministrstva so zato imeli danes že več sestankov tako z vodstvom in tehničnimi delavci Arnesa, kot tudi nekaterimi drugimi strokovnjaki tega področja (izven Arnesa). Ministrstvo je tudi že vstopilo v stik s predstavniki nekaterih fakultet, ki lahko s svojim strokovnim znanjem doprinesejo k razrešitvi nastale situacije.

V fazi priprave kriznega načrtovanja je MIZŠ predvidevalo tudi takšno situacijo, zato smo vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom zagotovili in omogočili uporabo sistema MS Teams kot tudi uporabo videokonferenčnega sistema Zoom. Zavedamo se, da prehod iz enega sistema v drugega ni trivialen, vsekakor pa vsi ti sistemi omogočajo tako vzpostavitev komunikacije z učenci, dajanje povratnih informacije in spremljanje napredka njihovega dela.

Arnes prejema sredstva za delovanje njihove infrastrukture iz rednih letnih sredstev, poleg tega pa jim je MIZŠ za nakup infrastrukture in storitev zagotovilo dodatna sredstva še v sklopu projekta SIO-2020 ter projekta COVID-19. Pričakujemo, da bo sistem čim prej deloval nemoteno.

V sredo, 21.oktobra, bo na pobudo MIZŠ na Arnesu organiziran tudi sestanek, na katerem bomo pregledali trenutno situacijo in poiskali konkretne predloge za čim hitrejšo rešitev težav.