Skoči do osrednje vsebine

Prilagoditev izvedbe študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Glede na trenutno epidemiološko situacijo v Republiki Sloveniji, smo z ministrstva danes na visokošolske deležnike naslovili prilagoditve smernic za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/2021. Usklajene so z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

V smernicah smo univerzam in visokošolskim zavodom priporočili, da do konca novembra 2020 izvajajo študijsko dejavnost v živo zgolj v tistih delih učnih enot, ki so jih na svojih prioritetnih seznamih določili kot nujne za izvedbo v živo (npr. laboratorijske vaje, klinične vaje, računalniške vaje). Prehajanje študentov med posameznimi statističnimi regijami je dovoljeno, če imajo potrdilo, da gredo na vaje in se te na fakulteti dejansko izvajajo. Svetovali smo, da se predavanja v tem obdobju v največji možni meri prenesejo v virtualno okolje.

Predavatelj/predavateljica smeta izvajati predavanja na daljavo iz prostorov fakultete.

Visokošolski zavodi smejo v prostorih zavoda opravljati vse nujne dejavnosti, pri čemer je potrebno upoštevati določbe drugih zadevnih odlokov.

Obštudijske dejavnosti in slavnostne prireditve naj se prestavijo na kasnejše obdobje.

Pri vseh aktivnostih in dejavnostih v živo je potrebno dosledno upoštevanje varnostne razdalje, omejitve števila oseb ter higienskih in drugih priporočil NIJZ in uporabe mask kot je določeno z drugimi predpisi. Steklena pregrada ostaja dovoljena kot edino ustrezno nadomestilo maske za predavatelja/predavateljico ob vzdrževanju ustrezne razdalje vsaj 1.5m.

Učne baze ostajajo odprte za klinično usposabljanje. Izvajalci zdravstvenih dejavnosti so prejeli navodila pristojnega ministrstva glede vstopa v klinične ustanove, s katerimi morajo seznaniti študente in študentke.

Praksa v vzgojno-izobraževalnih zavodih poteka.

Pri izvajanju specifičnih aktivnosti in usposabljanj na strokovnih področjih (npr. medicina, zdravstvena nega, kozmetika, fizioterapija) je potrebno upoštevati tudi specifične smernice in priporočila za dejavnost z zadevnega področja, če ta obstajajo. Visokošolski zavodi naj študente pozovejo, naj upoštevajo vsa higienska priporočila za zmanjševanje možnosti prenosa in širjenja virusa SARS-CoV-2 ter s tem zmanjšujejo tveganje za vnos okužbe v zdravstvene, socialne ustanove ter ustanove na področju vzgoje in izobraževanja.

Študentski domovi ostajajo odprti.

Za preprečevanje okužb je potrebno zmanjšati gibanje med posameznimi deli države. Zato smo v smernicah svetovali, da se študenti in študentke odločijo o kraju bivanja. V primeru nadaljevanja bivanja v študentskem domu pa jih je ministrstvo pozvalo k doslednemu upoštevanju hišnega reda.
Smernicam smo priložili tudi protokol v primeru okužbe