Skoči do osrednje vsebine

Kje se skriva potencial slovenskega lesa?

Otvoritev razstave Slovenski les in ustvarjalni izzivi, ki se je je udeležil direktor Direktorata za lesarstvo Danilo Anton Ranc, skupaj z direktorjem vodilnega partnerja v projektu BSC Rokom Šimencom, podžupanom Mestne občine Kranj Robertom Nograškom in predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Brankom Mehom, prinaša na ogled inovativne izdelke iz lesa slovenskega porekla. Razstava poteka v prostorih Mestne knjižnice Kranj, obiskovalci pa si jo lahko ogledajo od 15. do 30. oktobra 2020.

Foto: Gorazd Kavčič/Gorenjski Glas

Generalni direktor Direktorata za lesarstvo Danilo Anton Ranc je v nagovoru poudaril, da »les omogoča veliko  načinov uporabe in ima kot surovina velik razvojni potencial za našo državo. Naslov vašega projekta »Uporabimo lokalni les«, sovpada z našim sloganom »Uporabimo slovenski les«, s katerim želimo povečati ozaveščenost o prednostih rabe lesa. Ključna je predvsem predelava lesa v končne izdelke z visoko dodano vrednostjo, ki si jih lahko ogledamo na razstavi. Lesna panoga ni pomembna samo za enakomeren regionalni razvoj ampak tudi pri prehodu v podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo, saj je pri proizvodnji in predelavi lesa potrebno veliko manj energije kot pri drugih materialih«.

Navzoče so pozdravili direktor vodilnega partnerja v projektu BSC Rok Šimenc, podžupan Mestne občine Kranj Robert Nograšek in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, ki je dejal, da je »les naše največje naravno bogastvo, ki pa ga žal ne znamo dovolj izkoristiti. Med večjimi problemi je še vedno velik izvoz hlodovine, kjer je dodana vrednost nizka. Potrebovali bi torej polizdelke in izdelke z visoko dodano vrednostjo, še bolj pa bi morali razviti tudi leseno gradnjo. Da bomo lahko pri tem uspešni, potrebujemo ustrezen kader, zato moramo mlade prepričati za ta poklic, na drugi strani pa mora tudi država zagotoviti ustrezne spodbude lesni panogi«.

Sledila je okrogla miza, na kateri sta predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije razpravljala z gorenjskimi  podjetniki in turističnimi delavci o potencialu lokalnega lesa,  ovirah pri poslovanju, pomenu znamčenja, promocije in predstavitve izdelkov za lesna podjetja. Razprava in izmenjava mnenj z vidika doseganja višje dodane vrednosti lesnih podjetij,  razvoju kadrov, vlogi podjetništva v navezavi z oblikovanjem in turizmom, možnostih za razvoj podjetnikov v lesni in pohištveni panogi in predvsem sinergičnih učinkih medsektorskega sodelovanja med turizmom in lesno industrijo, je pomemben gradnik pri popularizaciji lesnopredelovalne industrije.

Direktorat za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo lesnopredelovalno industrijo podpira z različnimi aktivnostmi in spodbudami ter sofinanciranjem projektov iz različnih virov. Trenutno je objavljen že četrti razpis za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu, v vrednosti 6,2 milijonov evrov, sredstva pa bodo povečana še za dodatna 2 milijona evrov. V obdobju 2020-2023 bodo v okviru iniciative React EU sredstva namenjena tudi za dvig kompetenc in znanj v lesnopredelovalni panogi ter za razvoj in uvajanje novih produktov v skupni višini 27 milijonov evrov. Podpora leseni gradnji poteka tudi preko Uredbe o zelenem javnem naročanju, na način, da bo v vseh stavbah javnega značaja vsaj 30 % lesa. Sredstva Podnebnega sklada so usmerjena v spodbujanje predelave lesa s podporo začetnim investicijam in za leseno gradnjo, preko Eko sklada pa se podpira tudi vgradnja lesenega stavbnega pohištva.