Skoči do osrednje vsebine

DS Kajzer na konferenci "Civilna družba kot gonilo sprememb: K boljši kvaliteti partnerstva med Afriko in Evropo"

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Državni sekretar Tone Kajzer se je danes preko avdio-video povezave udeležil mednarodne konference "Civilna družba kot gonilo sprememb: K boljši kvaliteti partnerstva med Afriko in Evropo". Konferenca, ki poteka v Berlinu je namenjena obravnavi vloge civilne družbe v strateškem partnerstvu EU z Afriko v luči priprav na vrh Afriška unija – Evropska unija v letu 2021.

med sodelovanjem na virtualni konferenci

Državni sekretar Tone Kajzer | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

Konference, ki jo je organiziralo Združenje nemških nevladnih organizacij za razvoj in humanitarno pomoč (VENRO), so se udeležili predstavniki afriške in evropske civilne družbe, predstavniki vlad, akademskih krogov in podjetij.

Na konferenci sta kot osrednja govorca nastopila evropska komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen in generalni sekretar Organizacije Afriških, Karibskih in Pacifiških držav Georges Rabelo Pinto Chikoti.

Državni sekretar Kajzer je nastopil v okviru panela predstavnikov tria predsedstva Svetu EU, na katerem so skupaj z nemškim državnim sekretarjem zveznega ministrstva za gospodarsko sodelovanje in razvoj Martinom Jägrom in portugalsko državno sekretarko ministrstva za zunanje zadeve in sodelovanje Tereso Ribeiro, predstavili usklajeno politiko treh predsedstev za zagotavljanje vključenosti civilne družbe v strateško partnerstvo EU z Afriko.

Državni sekretar Tone Kajzer je predstavil poglede na partnerstvo EU z Afriko v okviru slovenskih prioritet predsedovanja Svetu EU. Slovenija, ki ima primere dobrih praks razvojnih projektov v Afriki, kot je »Srce Afrike«, si bo prizadevala za še bolj učinkovito partnerstvo EU z Afriko s ciljem, da se okrepi vloga civilne družbe s posebnim fokusom na vključevanju mladih. Pri tem je pomembno sodelovanje vseh deležnikov, posebej civilne družbe in zasebnega sektorja v smeri zagotavljanja pogojev za investicije in nova delovna mesta, kar bo pripomoglo k trajnostnemu razvoju Afrike.