Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje in prostor glede povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana zagovarja tiste celostne rešitve, ki bodo na prvem mestu zaščitile okolje

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Projekt ljubljanskega povezovalnega kanala C0 je bil marca 2020, ko je ministrovanje prevzel minister mag. Vizjak, izpeljan do te mere, da kakršnakoli revizija brez predhodnih presoj vplivov na okolje ne bi odgovorila celostno. Odgovornost ministra je torej bila, da v okviru svojih pristojnosti naredi vse z namenom zaščite okolja.

Minister je tako s ciljem zaščite okolja zahteval, da se izpelje postopek presoje vplivov na okolje (PVO). S tem bodo obdelane vse možne tehnične rešitve in pogoji za umestitev kanala C0 na področju ljubljanske podtalnice. Revizija, ki jo je planiralo izvesti prejšnje vodstvo Ministrstva za okolje in prostor (MOP), je bila namenjena pregledu tehničnih rešitev izvedbe C0, zato ni bilo smiselno, da se pregled in presoja možnih tehničnih rešitev opravlja dvakrat. Predvsem pa revizija ne bi odgovorila na ključno vprašanje in sicer, ali je bila izbrana varianta povezovalnega kanala C0 preko vodovarstvenega območja določena strokovno korektno glede na potencialne vplive na okolje in ekonomiko. Ključna aktivnost, povezana s kanalom C0, ki smo jo na MOP v povezavi s tem projektom že izvedli, je pridobljeno neodvisno pravno mnenje glede zakonitosti pridobivanja dovoljenj za gradnjo že zgrajenih delov povezovalnega kanala, kjer je bilo ugotovljenih vrsto nepravilnosti.

Naslednja ključna je odločitev Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), da je potrebno je izdelati Poročilo o vplivih na okolje, kjer bodo predstavljeni in ocenjeni vsi vplivi na okolje celotnega projekta povezovalnega kanala C0 in ocenjena ustreznost in izvedljivost vseh omilitvenih ukrepov za omilitev potencialnih vplivov na okolje. Pomembno je poudariti, da se projekt ne bo nadaljeval, dokler ne bo izveden postopek PVO, ki ga je pričel ARSO. ARSO bo v postopku PVO preveril možne rešitve in nato odločal o nadaljevanju izvedbe projekta. Izbrana rešitev v okviru postopka PVO bo izvedena na način, da bo vodni vir v Klečah ustrezno zaščiten pred onesnaženjem.