Skoči do osrednje vsebine

Evropski razpis "European Green Deal" je odprt do 26. januarja 2021

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Evropski razpis "European Green Deal" - naložba v zeleno in digitalno tranzicijo v višini 1 milijarde EUR

Evropska komisija je objavila razpis, s katerim želi vložiti milijardo evrov v raziskovalne in inovacijske projekte, ki se ukvarjajo z zmanjševanjem podnebnih sprememb in pomagajo varovati edinstvene evropske ekosisteme in biotsko raznovrstnost.

Projekti, financirani v okviru tega razpisa, naj bi prinesli rezultate na desetih področjih:

Osem tematskih področij:
• Povečanje podnebnih ambicij
• Čista, cenovno dostopna in varna energija
• Industrija za čisto in krožno gospodarstvo
• Energijsko in energetsko učinkovite stavbe
• Trajnostna in pametna mobilnost
• Kmetijstvo (od vil do vilic)
• Biotska raznovrstnost in ekosistemi
• Okolje brez onesnaževanja, brez strupov

In dve vodoravni področji:
• krepitev znanja in
• opolnomočenje državljanov.

Rok za oddajo prijav je 26. januar 2021, izbrani projekti pa naj bi se začeli jeseni 2021.

Več na uradni spletni strani Evropske komisije.