Skoči do osrednje vsebine

Drugo nacionalno ovrednotenje indikatorja »Stopnja izvajanja celostnega upravljanja voda«

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v letu 2020 izvaja drugo nacionalno ovrednotenje indikatorja 6.5.1 (Stopnja izvajanja celostnega upravljanja voda) Cilja 6 Agende 2030 Združenih narodov (ZN). Ovrednotenje indikatorja je tudi v Sloveniji zasnovano medsektorsko in se izvaja po metodologiji ZN – Program za okolje (UNEP). V postopku ovrednotenja ima osrednjo vlogo MOP, sodelujejo pa še sektorji: ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za infrastrukturo, za zdravje in za zunanje zadeve ter in Statistični urad.

V postopku sodeluje tudi Globalno vodno partnerstvo Slovenija (GWP Slovenija), ki je 9. oktobra organiziralo virtualno nacionalno delavnico s preostalimi relevantnimi javnostmi, kot so šolniki, gospodarske javne službe, gospodarstveniki, nevladne organizacije in drugi.

Na delavnici je predstavnik MOP predstavil globalni razvoj in vsebine celostnega upravljanja voda, indikator ter postopek nacionalnega ovrednotenja v Sloveniji. Osrednji del delavnice je bil interaktivna diskusija udeležencev o štirih ključnih področij celostnega upravljanja voda v Sloveniji - zagotavljanje okolja; institucije in participacija; upravljavski instrumenti in financiranje). Gradivo, pridobljeno z diskusijo, bo GWP Slovenija uporabil za izdelavo priporočil za izboljšanje praks celostnega upravljanja voda v prihodnje.

Naslednje ovrednotenje indikatorja 2030 je po urniku Agende 2030 predvideno v letu 2030.